De Staat is een criminele organisatie.

Verslag van twee presentaties door Arno van Kessel – advocaat namens Artsen voor Waarheid – over een aangifte tegen Mark Rutte en zijn medeplegers.

 

https://www.bitchute.com/video/pPghQ0Y691Sa/

Gepubliceerd 1 augustus 2021, duur 1 uur 55 minuten en 51 seconden

Het gaat om een strafrechtelijke aangifte tegen Mark Rutte c.s. (hoofdverdachten) vanwege in persoon gepleegde ernstige misdrijven tegen de menselijkheid, die in strijd zijn met onder meer internationale verdragsrechtelijke absolute grondrechten.

De aangifte is gebundeld in het zogenaamde Blauwboek (maart 2021), waarvan ik inmiddels een exemplaar in mijn bezit heb.

Arno van Kessel (AvK) opereert als advocaat in opdracht van dr. Elke de Klerk (namens Artsen voor Waarheid). Kennis is opgedaan bij de soevereine staat.

De aangifte is gedaan door mensen van vlees en bloed (de facto).

Het betreft ruim 7000 ondertekeningen die leiden tot een artikel 12 procedure.

AvK maakt het juridische onderscheid tussen “de facto” (werkelijkheid) en “de jure” (zoals het behoord te zijn).

De aangifte wordt gedaan bij het Gerechtshof in Leeuwarden en de overige 4 hoven in NL.

Hieronder een uittreksel/samenvatting van de belangrijkste uitspraken van AvK.

SARS COV-2 (Covid-19) kwam voor het eerst naar buiten op 20 februari 2020.

De afkorting Covid betekent certificate of vaccination ID. Het is géén virus.

Covid-19 is gekoppeld aan het project van Bill Gates met de naam ID2020.

Op 18 mei 2020 leidde Professor Zwarts een cursus voor advocaten over de zogenaamde Spoedwet. Gevraagd naar het moment waarop ambtenaren zijn begonnen aan (het schrijven van) de Spoedwet, was het antwoord: tijdens het eerste kwartaal 2019 !!!

Vraag: is Mark Rutte (MR) Minister President (MP)?

Antwoord: Nee, hij is directeur (CEO) van de onderneming “Staat der Nederlanden” die staat ingeschreven in het handelsregister in Washington DC.

De Staat der Nederlanden heeft 2 handelsnamen:

> Nederlandse Regering, ingeschreven in Wash. DC, directeur MR.

> (Onder een andere naam), ingeschreven in Nederland, directeur Willem Alexander.

Voormalige MP Ruud Lubbers had dezelfde titel (CEO) als MR.

Agenda 2021 bevat de toekomstplannen voor de wereld van de New World Order (NWO). Het is in feite een 386 pagina’s tellend contract (met de Verenigde Naties), dat op 14 juni 1992 in Rio de Janeiro, getekend werd door Ruud Lubbers, in aanwezigheid van mede-CEO Hans van den Broek (voormalig minister van Buitenlandse Zaken).

Het vaccinatie-gebeuren is onderdeel van Agenda 2021.

De opvolgende Agenda 2030 is in 2015 getekend door MR.

Op 18 september 2019 is daaraan toegevoegd The Accelerator (de versneller), om de doelstellingen al in 2025 te halen.

Ook de Europese Commissie (EC) (onderdeel van de VN !!) heeft in 2015 een agenda opgesteld, met 2 zogenaamde. Roadmaps:

> Roadmap 2015-2018 over het uitrollen van 5G

In Rotterdam/Lombardije zit dit al in de straatverlichting, zogenaamd om dieven beter 

te kunnen vangen.

> Roadmap vaccinatie, gestart in 2018 !! met een looptijd tot en met 2022.

In de Roadmap vaccinatie staat dat in 2022 iedere Europese burger verplicht moet zijn uitgerust met een vaccinatiepaspoort. Eigenlijk een soort creditpaspoort, met creditpunten.

Je kunt je afvragen waarom er zoveel haast gemaakt wordt.

Agenda 2030. Onze regering voert dit uit ongeacht ons stemgedrag.

Het heeft een niet-juridische afloop, maar wel een esoterisch/spirituele afloop.

Agenda 2030 is opgesteld door het World Economic Forum (WEF), onder leiding van Klaus Swaab (KS), wiens werkelijk naam Boder (?) is.

KS is familie van Dr. Anthony Fauci (de Jaap van Dissel van de Verenigde Staten).

De biologische vader van KS (Boder), was een “prevent supplier” van Adolf Hitler.

Het WEF is opgericht door KS in 1971. Hij is feitelijk de baas van Rutte, Macron, Merkel, Johnson, etc. Ook Sigrid Kaag staat op de loonlijst bij het WEF.

Agenda 2030 is getekend door alle landen die aan de VN zijn verbonden.

De Verenigde Naties (VN) zijn in 1947 opgericht door de Familie Rockefeller (in opdracht van degenen die daarboven staan). Landen mochten onder de voorwaarde van hun financiële bijdragen lid worden. De VN is gebaseerd op de statuten van (haar voorganger) de Volkerenbond. De VN (Rockefeller) heeft toen ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) opgesteld.

De World Health Organisation (WHO) [die de pandemie heeft uitgevaardigd] is (ook) onderdeel van de VN.

Lucis Trust. In 1919 kwamen David Rockefeller en Alice Bailey (New Age beweging) elkaar tegen. In 1922 richten zij The Lucifers Trust Op (later Lucis Trust), die esoterische (lees: af en toe satanistische) lectuur uitgaf. Vanaf 1947 werd Lucis Trust de exclusieve uitgeverij van alle boeken van de VN die hiermee te maken hadden.

DR & AB ontwikkelden in 1922 een handboek, met een tien-stappen-plan om de wereld esoterisch/spiritueel te veranderen:

> God moet worden uitgeschakeld. Je moet zorgen dat de kerken/religies doen wat jij 

zegt (in opdracht van het Vaticaan).

> Je moet onderwijs, media (kranten, radio, en later TV) volledig in handen hebben.

> Zorg dat gezinnen uit elkaar worden getrokken.

> Zorg dat de volgende zaken volledig normaal zijn: echtscheiding, buitenechtelijk 

relaties, kinderseks, etc. Je ziet dit ook terug in de huidige schoolboeken.

Kortom: een agenda (100 jaar geleden gestart) om de samenleving volledig te ontwrichten.

Ook het opheffen van landen (einde Nederland, Duitsland, Italië, etc.) is deel van de strategie.

[Het op gang brengen van verschillende vluchtelingenstromen van Afrika naar Europa en van Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten is deel van dat plan, met een grote inbreng van George Soros. Doel is verlies van culturele identiteit in verschillende landen c.q. sociale desoriëntatie waardoor de bevolking makkelijker onder controle gebracht kan worden].

In 1955 werd de World Goodwill opgericht door de VN (Lucis Trust), om de komst van de Maitreya, de kosmische Christus (Satan) voor te bereiden.

Agenda 2030 houdt dus ook in de voorbereiding van de komst van de Anti-Christ.

Vaccinatie wordt gezien als een middel om de wereldbevolking te controleren.

Eén van de doelstellingen is dus wereldcontrole.

Doel is ook de VN te verplaatsen van New York naar Jerusalem (dat wordt gezien als de zetel van de Anti-Christ).

Build Back Better. Dit is het grote thema van Klaus Swaab. Die economische filosofie maakt een einde (kleine) bedrijven [die niet onderhorig (willen) zijn aan de wensen van KS].

Onze economie moet er aan. Dan volgt The Great Reset.

KS bracht daarover in juni 2020 een boek uit met de titel “Covid 19 – The Great Reset”.

[als je nog twijfelde wat corona en economie met elkaar te maken hebben, dan is dat nu vast wel duidelijk].

KS schreef ook al in 2017 een boek “The fourth industrial revolution”, waarin een grote rol is weggelegd voor “transhumanization” ofwel het “verbeteren” van de mens met bio-formatieve technologie. Mensen kunnen daarmee op afstand aangestuurd worden. Vooral degenen die zich hebben laten vaccineren krijgen daarmee te maken. Negentig procent van het vaccin bestaat uit grafeen oxide [een stof die zich makkelijk laat gebruiken als geleider].

Kortom: wij worden misleid, er is (juridisch gesproken) sprake van dwaling.

Alle producenten van vaccins zijn van één eigenaar, namelijk BlackRock (de grootste en machtigste investeringsmaatschappij ter wereld), gevestigd in Zwitserland.

Volgens Dr. Pierre Kapel hebben mensen die 2 vaccinaties hebben gehad, vanwege het grafeen oxide, nog maar 5 jaar te leven [zie ook onder “Anti-stof” op de volgende pagina].

Volgens advocaat AvK is MR een oorlogscrimineel, die meewerkt aan genocide.

Mevrouw Marion Koopmans (lid van het OMT) is dierenarts van professie. Haar is al tweemaal gevraagd het bewijs te leveren van het bestaan van het SARS COV-2 virus. Tot nu toe zonder resultaat. Belangrijke mede-“uitvinder” van het corona-virus blijkt Ab Osterhaus te zijn, ook lid van het OMT.

[interessant is in dit geval een zaak die in Canada heeft gediend waarbij een boete werd opgelegd van $ 1200,- aan een burger. De boete werd vervolgens kwijtgescholden door de rechter omdat het bewijs van het bestaan van het SARS COV-2 niet geleverd kon worden. Zie https://www.bitchute.com/video/yeRdDjGFTplh/ – de Stew Peters Show].

De depopulatie-agenda. De Vrij Metselaars-beweging staat, samen met het Vaticaan, bovenaan de piramide van machthebbers in deze wereld. Haar belang is de depopulatie van de wereldbevolking. Bill Gates (via zijn moeder familie van de Rockefellers) is uitvoerder van dit plan. Ook het bedrijf Microsoft is eigendom van BlackRock.

In juni 2011, in The Sovereign Independent, 4th Edition, spreekt Bill Gates over “depopulation through forced (verplichte) vaccination”. Alle technieken hebben als doel het doen produceren van [synthetische] spike proteïnen.

Het mRNA is van 2001. De universiteiten van Wageningen en Erasmus zaten daarachter.

Marion Koopmans (OMT) heeft 6 jaar gewerkt in het laboratorium in Wuhan. Dr. Anthony Fauci is eigenaar van die laboratoria in Wuhan.

Bill Gates heeft in 2013 patent aangevraagd. Dat patent WO 2020 060606 is gepubliceerd op 20 juni 2020. Het houdt in dat je met je lichaam kunt betalen (identificeren). En dat kan alleen als je je hebt laten vaccineren. 060606 ofwel 666 is een bekend satanistisch getal. 

Dit project (ID 2020) is in 2015 door BG opgestart en gefinancierd door de Rockefeller Foundation. Deze manier van betalen/identificeren dient ter vervanging van het BSN-nummer.

The Great Reset. Dit plan houdt onder andere in dat alle schulden van mensen worden kwijtgescholden (the great debt reset). Maar daar staat wel wat tegenover [onderwerping aan de wensen van de rijken].

Er is een film van Tim Gielen (econoom), met als titel “The bigger picture of The Great Reset”, 

(https://wickedtruths.org/en/monopoly-the-bigger-picture-of-the-great-reset), die laat zien hoe de wereld werkelijk in elkaar zit, van wie de banken zijn en waar het geld vandaan komt.

AvK en zijn advocatenkantoor hebben, voordat het vaccinatie-programma op 18 januari 2021 begon, ongeveer 17.000 artsen aangeschreven (aangetekend) en hen gewezen op de Eed van Hippocrates, waarmee iedere arts zegt niet meer schade aan te brengen dan nodig is. Ongeveer 1000 artsen hebben te kennen gegeven daarvan bewust te zijn en niet mee te werken aan het vaccineren.

De EMA (European Medicines Agency) heeft een voorlopige vergunning gegeven voor het verhandelen van de vaccins in Europa. Het experiment loopt tot 1 januari 2024. Dat verklaart waarom men het vaccineren zo graag wil versnellen.

De Europese Unie heeft 380 miljoen inwoners. 

Op 17 juli 2021 waren er, volgens de EMA 18.922 doden gemeld als gevolg van het corona vaccin. De ervaring leert dat het aantal meldingen slechts 15 tot 20% van de werkelijkheid is.

Dit betekent dat in werkelijkheid het aantal doden waarschijnlijk meer was dan 100.000.

Het aantal bijwerkingen, (trombose, longembolie, herseninfarct, hartinfarct, inwendige bloedingen) bedroeg op dat moment, volgens de EMA 1.823.219 gevallen.

Griepvaccins en vaccins voor babies en kleine kinderen worden ingespoten in de spieren, een beperkte locatie. Het zogenaamde corona-vaccin (dat in werkelijkheid een experimentele gentherapie is) wordt ingespoten in de bloedbaan waardoor het zich door het hele lichaam verspreidt.

Normaal gesproken als je een vaccin ontwikkelt, staan daar 6 fasen voor, namelijk 3 pré-klinische en 3 post-klinische fasen. Bij het mRNA sera zijn de eerste 2 fasen overgeslagen. 

Ze zijn uitgetest op fretten. Die zijn allen zijn gestorven.

Kinderen. Tot voor kort hadden kinderen tot en met 11 jaar twee handtekeningen nodig van ouder of voogd om een vaccin toegediend te krijgen. Tussen 12 en 16 jaar was er één zo’n handtekening nodig. 

Recent is in het parlement afgesproken dat er vanaf 12 jaar géén handtekening meer nodig is.

De Rockefeller Foundation heeft in 2019, door de Universiteit van Florida, een rapport laten opstellen over hoe je mensen aan het vaccin kunt krijgen.

[Maar ook al in 2010 heeft de Rockefeller Foundation laten zien met dit thema bezig te zijn. Dit wordt genoemd door Thierry Baudet (FvD) in een toespraak in juni 2021 in de Tweede Kamer: https://www.bitchute.com/video/W5S3GysQOVEs/]

De Art. 12 procedure, die namens Artsen voor Waarheid wordt gevoerd, waarbij een minister-president wordt beschuldigd van genocide, en lidmaatschap van een criminele organisatie, is historisch en uniek in de geschiedenis van Nederland.

Het Nederlandse parlement heeft 150 zetels. AvK beweert dat 140 van de 150 parlementsleden corrupt zijn. Wat je hebt kunnen zien aan het vaccinatie stemgedrag. Zoals bijvoorbeeld over het prikken van kinderen vanaf 12 jaar

In alle bijsluiters van de vaccins staat dat het om een “medisch experiment” gaat (dus niet om een vaccin) en dat het goedgekeurd is voor personen vanaf 16 jaar. Hoezo kun je kinderen vanaf 12 jaar daaraan mee laten doen?

Anti-stof. Artsen voor Waarheid is bezig naar een onderzoek naar de sera (inhoud van vaccins) én naar een tegenwerkende substantie. Bekend is inmiddels dat suramine (een stof die onder andere in dennennaalden voorkomt) voldoende anti-stof biedt.

Alle middelen die waarschijnlijk helpen tegen de effecten van het “corona-vaccin” zijn door de overheid verboden.

Dat geldt ook voor medicijnen die genezen tegen corona (ivermectin, hydroxycloroquine).

Op het voorschrijven daarvan staat een boete van € 5000,- tot € 150.000,-, terwijl deze middelen al meer dan 50 jaar met succes voorgeschreven worden tegen allerlei ziektes.

Gezegd wordt dat de werking van grafeen oxide tegengegaan kan worden met bioresonantie [het teniet doen van onbalans in het lichaam door (zachte) elektromagnetische impulsen].

Verschillende internationale artsen werken via “Doctors for Truth Alliance” (aangestuurd vanuit de Verenigde Staten van America) samen met artsen in Nederland en Duitsland om snel met goede oplossingen te komen.

Wetten/Organen. In maart 2021 is een wetsvoorstel over “Deelgezag” ingediend bij het parlement en in maart/april van dit jaar met 2/3 meerderheid aangenomen. 

De Wet Deelgezag houdt in dat de overheid voor 50% gezag krijgt over je kind.

De Wet Publieke Gezondheid (de wet op grond waarvan alle corona maatregelen worden genomen, is ook met 2/3 meerderheid door het parlement aangenomen. Recent is deze wet nog strenger geworden. Deze wet biedt ook de mogelijkheid mensen in het belang van de volksgezondheid op te nemen in de Psychiatrie.

Op 27 januari 2021 is een resolutie aangenomen door de Europese Raad (ER).

De ER heeft niets te maken met de Europese Unie en de Europese Commissie!!

De ER staat daar boven. Ze is opgericht al voordat de Europese Economische Gemeenschap werd opgericht. De ER vormt de hoogste wetgevende macht in Europa.

Resolutie 2361:

> vaccinatie is niet verplicht

> weigeraars mogen niet gediscrimineerd worden

> vaccinatiecertificaten mogen niet als paspoort of toegangsbewijs worden gebruikt.

Het Europese Hof heeft in april een belangrijk arrest gewezen, tegen ouders uit Praag/Tsjechië.

De vraag was mogen kinderen tegen hun wil (of die van hun ouders) gevaccineerd worden tegen mazelen. Het antwoord was “ja”; a) in het kader van het algemeen belang (publieke gezondheid); b) op straffe van € 50,-.

De volgende vraag is of de Covid-19 injectie een vaccin is. Het antwoord is “Nee”, want het is een medisch experiment.

Neurenberg-code (1947). 

Deze code is onderdeel van het Internationaal Verdrag van de Mensenrechten.

De code zegt dat geen mens verplicht mag worden aan (medische) experimenten mee te doen.

Als de overheid wil dat je aan een (medisch) experiment mee doet, dan moet zij formeel je toestemming vragen. Een toestemming waarvoor je dan ook je handtekening moet zetten.

Het Internationaal Verdrag voor Burger en Politieke Rechten (IVBPR), bevat in artikel 7 een absoluut recht (vergelijkbaar met een grondrecht). Daarin wordt gezegd dat meedoen aan een  medisch experiment alleen is toegestaan na onomstotelijke instemming van de betrokkene. Wordt dat recht overtreden dan is er sprake van een “oorlogsmisdrijf”. Daar staat de doodstraf op. Zoiets geldt voor het hele Kabinet.

Die regelgeving valt onder de Wet Internationale Misdrijven (WIM). De WIM wordt getoetst door militaire tribunalen.

Staatsrecht. Artikel 21 van de Grondwet (uit 1938): de Koning kan geen vreemde kroon dragen. De Regering zetelt binnen de rijksgrenzen.

Wat gebeurde er op 13 mei 1940?

Koningin Wilhelmina en MP Gerbrandy (regering) vluchtten naar London (Engeland) en vormden het Oorlogskabinet. De Kroon en de Regering gingen buiten de landsgrenzen !!!

Het parlement (niet ontbonden) was daarom vanaf 14 mei 1940 het hoogste bestuursorgaan.

Adolf Hitler benoemde (heel slim) middels een verordening op 18 mei 1940 Dr. Arthur Seyss-Inquart tot Rijkscommissaris van Nederland.

Op 29 mei 1940 wordt Seyss-Inquart door het Nederlandse parlement (!!!) ingezworen als Rijkscommissaris van Nederland. SI is dan tegelijk koning en regering.

Vanaf dat moment is Nederland niet meer bezet gebied, maar Duits grondgebied.

Anders dus dan België, Frankrijk, etc. die allen tot bezet gebied behoorden waar militair recht gold. In Nederland gold vanaf 29 mei 1940 gewoon de Nederlandse Wet.

In 1943 werd de Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force opgericht door de geallieerden, onder leiding van Generaal Montgomery. De SHAEF was verantwoordelijk voor Noord Europa.

Op 4 mei 1945 (dus niet op 5 mei met Prins Bernard in Hotel Wageningen) tekent het Duitse leger een wapenstilstand met Generaal Montgomery op de Lüneburger Heide (Nedersaksen/Duitsland). Vanaf dat moment vallen Nederland en Noord-Duitsland onder het SHAEF-commando en behoren zij officieel tot het Amerikaans grondgebied. En dat is nooit veranderd!

(De Zuid Duitse legers vochten nog een tijd door).

Na de oorlog komen Koningin Wilhelmina en Gerbrandy terug en wordt het tweede kabinet Gerbrandy gevormd. Er hadden parlementsverkiezingen uitgeschreven moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Dus het kabinet Gerbrandy II en in 1946 Gerbrandy III is niet rechtsgeldig, nietig. Dat geldt ook voor alle kabinetten en parlementen daarna, inclusief het huidige kabinet van MR en het huidige parlement. Juridisch gezien is Mark Rutte dus geen MP.

Geert Wilders spreekt af en toe in de Kamer over nep-parlement. Dus hij weet kennelijk meer.

Oost-Duitsland is, ondanks de val van de Muur, nog steeds Russisch grondgebied.

Zuid-Duitsland valt nog steeds onder het gezag van Amerika, Engeland en Frankrijk.

Al 75 jaar lang hebben we geen rechtsgeldige regering. Ook alle wetten en verdragen die door het Nederlandse parlement zijn ondertekend na 8 mei 1945 (terugkomst Wilhelmina/Gerbrandy) zijn juridisch gezien nietig. Ook het Europese Verdrag.

De aangifte namens Artsen voor Waarheid.

In het proces/de aangifte wordt MR aangesproken als persoon (niet als MP, want dat is hij juridisch gezien niet).

Vele landen hebben een Constitutioneel Hof. Dit hof doet uitspraken over grondwettelijkheid van wetten en verdragen van een land. Het toetst ook aan de fundamentele rechten en vrijheden van burgers en/of aan het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet. 

Nederland had ook een Constitutioneel Hof. In 1983 is onder leiding van Piet Hein Donner de Grondwet veranderd, door middel van artikel 120 die als volgt luidt: De rechter mag de Wet niet toetsen aan de Grondwet !!!

De verwachting van AvK is dat de Gerechtshoven in Nederland de aangifte niet ontvankelijk verklaren. De volgende stap is om naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te gaan.

Dan rest nog de mogelijk om naar het Constitutionele Hof in België te gaan (heeft dat nog een functie als Constitutioneel Hof van de BeNeLux?). De verwachting is dat dit Hof zich waarschijnlijk wel bevoegd zal verklaren om een uitspraak over de zaak te doen.

Indien de aangifte wordt gehonoreerd dan staan we aan de vooravond van een nieuwe samenleving aldus Arno van Kessel.

Hij staat ook in nauw contact met Reiner Fuellmich (internationaal bekend advocaat uit Duitsland).

Het boekwerk “Aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers” kan besteld worden via https://aangifteoverheid.nl en kost € 17,50. Het boek bevat de aangifte van 48 pagina’s en 55 bijlagen.

15/9/2021

Henk Fransen

De cursieve tekst tussen [] is van de verslaglegger

Aanvullingen op basis een recente bijeenkomst (video) met Arno van Kessel (AvK) en (gepensioneerd) huisarts drs. Berber Pieksma.

De video is gepubliceerd op 15 september 2021: 

https://hetanderenieuws.nl/arno-van-kessel-en-frank-roodenburg-over-wat-er-momenteel-allemaal-speelt-in-de-wereld/

Avk heeft het over iemand die de huidige situatie samenvat met drie v’s, namelijk:

V1 Vervreemding

V2 Verdrukking: uitsluiten van wappies (zie art. 1 van de Grondwet over discriminatie)

V3 Vervolging: zie wat er in Nieuw Zeeland, Australië en Canada gebeurt.

Wat is het beleid? Je verliest je groene vinkje (bewijs van volledige vaccinatie) als je volgende booster-vaccinatie niet neemt. 

Het is een soort abonnement met verplichte afname van de volgende vaccinaties, op straffe van het verlies van je groene vinkje.

Professor Dolores Cahill (Ierland) staat aan het hoofd van de “Doctors for Truth Alliance”.

Artikel 21 (zie ook hiervoor onder “staatsrecht”) komt niet meer voor in de huidige grondwet van 1983. Het artikel is geschrapt.

Gezien de voorgeschiedenis kan veilig gesteld worden dat de grondwet van 1983 niet bestaat. Alleen die van 1938 is rechtsgeldig.

Er is na afloop van de Tweede Wereldoorlog geen/nooit een vredesverdrag gesloten.

AvK toont een sheet met een aantal opvallende uitspraken van Koning Willem Alexander:

(mei 2020 tijdens de “Four Freedom Awards”-uitreiking en 31 maart 2021 tijdens een video boodschap)

1) … niet normaal maken wat niet normaal is

2) … onze vrije democratische rechtstaat koesteren en verdedigen, want alleen die biedt

  bescherming tegen willekeur en waanzin

3) … onze mening geven zonder anderen bang te maken of te intimideren

4) Vind troost in onze overtuigingen zonder onze medeburgers te discrimineren

5) Werk aan economisch herstel zonder degenen te vergeten die meer worstelen dan 

wijzelf

6) … niet te tolereren dat de corona pandemie wordt gebruikt als excuus om de 

fundamentele vrijheid en mensenrechten waar ook ter wereld te beperken

AvK gaat ook (nog eens) in op de rol van Klaus Schwab en is tot de conclusie gekomen dat het hoofddoel van KS en zijn politiek “ontmenselijking” is – geen menselijk contact meer.

Het plan is dat in de naaste toekomst al je bezit en vermogen wordt geregistreerd.

Al je bezit wordt gekoppeld aan je Certificate of Vaccination-ID (COVID). Het is een soort creditpoint systeem (patentnummer W2020 060606). Dat nummer wordt, waarschijnlijk via het boostershot, in je lichaam gespoten, zodat je je kunt identificeren en betalen met je lichaam. Daarmee ben je een digitale slaaf geworden.

Het adagium van KS en zijn politiek van ontmenselijking is “You’ll own nothing and you’ll be happy”.

Op de website van de Europese Commissie wordt geschreven over de Roadmap 5G, die al in 2015 is uitgerold.

Dan gaat AvK in op het “Build Back Better’ van KS (en WEF-documentatie “Global Future Council of Cities of tomorrow”), waarin ook ingegaan wordt op de rol van steden om controle te behouden op de bevolking. In kleinere en plattelandsgemeenschappen lukt dat niet. Die moeten verdwijnen. Iedereen krijgt een basisinkomen.

Nederland houdt in dat plan maar enkele steden over. De agrarische sector verdwijnt. Autorijden en autowegen verdwijnen ook. Alleen fietsen blijft nog over. 

(met een basisinkomen heb je waarschijnlijk ook geen geld meer voor een auto).

Restaurants worden groter opgezet “to keep to enable social distancing”.

Opgemerkt wordt ook dat nu al alle universiteiten in de wereld gebonden zijn aan de elite (AvK heeft het in dat verband over “useful idiots”).

De NRC schrijft in een recent artikel: ‘Kabinet; plan voor onteigening”.

De Landsadvocaat (Pels Reycken) heeft het in de Telegraaf over “afpakken van vergunningen”.

Art. 1 Grondwet (het enige “absolute” grondrecht): Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen, gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Getoond wordt een sheet met de volgende inhoud:

Regeling Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19.

Het gaat hier om het gebruik van het begrip “gentherapie”.

In het bijbehorende besluit, artikel 1 staat: in deze regeling wordt verstaan onder Besluit – Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

Mede-uitvinder van het coronavirus SARS-Cov 2 is dhr. Ab Österhaus (wel bekend).

AvK heeft tweemaal aan mw. Marianne Koopmans (OMT) gevraagd om bewijs dat SARS-Cov 2 is geïsoleerd uit een menselijk lichaam. Hier is nimmer een antwoord op ontvangen.

IN Ierland, Peru, Portugal en Canada is door de rechtelijke macht vastgesteld dat SARS-Cov 2 niet bestaat.

Hierna is het woord aan mw. Berber Pieksma (recent gepensioneerd huisarts).

Zij zegt dat voordat het coronavirus of de A-lijst van ernstige ziektes werd gezet, was al een week bekend dat de IFR (Infection Fatality Rate) van het coronavirus gezakt was onder de IFR waarde van de gewone griep.

Huisarts Rob Erens, heeft met een goed medicijn 10 patiënten genezen, nadat hij overlegd had met de huisarts van Donald Trump.

Een maand later zei huisarts Marije Berkelaar (www.ikbenmezelf.com) dat knuffelen gezond is.

De Inspectie voor de Volksgezondheid (hierna: INSPECTIE) heeft vervolgens laten weten: als u dat nog éénmaal zegt, bent u uw huisartsen-registratie kwijt.

Bekend is als een huisarts Ivermectin voorschrijft dat de INSPECTIE een boete op kan leggen van € 150.000,-. Zo’n boete geldt ook voor apothekers die ivermectin verstrekken.

Zij moeten ook melden als een arts dit middel voorschrijft.

Nadat Berber Piekstra ook een brief van de INSPECTIE had ontvangen, nam zij contact op met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met de vraag waar staat dat het voorschrijven van ivermectin verboden is. Het antwoord was: nergens.

Het platform www.beterindebuurt.nl biedt een zorgvraag- en antwoord-mogelijkheid zonder inzage in medische gegevens voor zorgverzekeraars.

Bij www.aliexpress.nl kan ivermectin worden gekocht.

Het kan ook verkregen worden bij een dierenarts.

De gewenst hoeveelheid is 0,2-0,4 mg per kilo lichaamsgewicht.

De WHO – verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in heel de wereld – heeft al in 2004 de definitie van pandemie vereenvoudigd/versoepeld.

In 2019 is de definitie van “groepsimmuniteit” gewijzigd en afhankelijk gemaakt van vaccinatie. Met andere woorden groepsimmuniteit kan pas ontstaan als er gevaccineerd is.

Deze maand (september) is de definitie van “vaccin” veranderd. Het is niet meer iets dat een ziekte bestrijdt, maar iets om de kans op een bepaalde ziekte te verminderen (kortom: het biedt geen enkele garantie meer).

De rol van de media is om de angst voor ziekte aan te wakkeren.

In maart 2020 gingen de statistieken over de overleden patiënten. 

In april over de in ziekenhuizen opgenomen patiënten en

In mei over patiënten met een positieve PCR-test.

Kortom: appels worden met peren vergeleken om mensen in angst te houden. Dan letten ze niet meer op en doen braaf wat hen gezegd wordt.

De wattenstokjes (swabs) die gebruikt worden bij de PCR-test bevatten ook graphene oxide (een uitstekende geleider). Boven in je neus zit een stukje van de schedelbasis, die heel dun is. Als je daar “per ongeluk” doorheen prikt, dan komt de graphene oxide in de hersenen. Vandaar dat sommige mensen een bloedneus lijken te hebben na de test.

Theo Schippers heeft een film (of video?) gemaakt over de grafiek die Jaap van Dissel aan de Tweede Kamer heeft laten zien. Die grafiek toont feilloos aan dat de pandemie vorig jaar mei al over was.

mRNA is een self amplifying iets. De messenger heeft de boodschap om het Spike proteïne te vermenigvuldigen. 

Op de site van Artsen voor Waarheid kun je nalezen wat de inhoud van de vaccins is.

De eigen immuniteit werkt zeven maal beter dan een vaccin.

Iedere variant van het virus is altijd minder virulent (dus zwakker).

Deelname aan bloeddonatie/-transfusie schijnt niet meer mogelijk te zijn voor gevaccineerden.

Tot slot: Verhelderende/samenvattende sheets van de presentatie (gepubliceerd op) 18 november 2021 op de volgende website/video https://hetanderenieuws.nl/nl-arno-van-kessel-langeveen-waar-staan-we-nu-in-deze-plandemie/ zijn te vinden op mijn website www.adhivesion.com.

 

Dit bericht is geplaatst in Blogberichten. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.