De Staat is een criminele organisatie.

Verslag van twee presentaties door Arno van Kessel – advocaat namens Artsen voor Waarheid – over een aangifte tegen Mark Rutte en zijn medeplegers.

 

https://www.bitchute.com/video/pPghQ0Y691Sa/

Gepubliceerd 1 augustus 2021, duur 1 uur 55 minuten en 51 seconden

Het gaat om een strafrechtelijke aangifte tegen Mark Rutte c.s. (hoofdverdachten) vanwege in persoon gepleegde ernstige misdrijven tegen de menselijkheid, die in strijd zijn met onder meer internationale verdragsrechtelijke absolute grondrechten.

De aangifte is gebundeld in het zogenaamde Blauwboek (maart 2021), waarvan ik inmiddels een exemplaar in mijn bezit heb.

Arno van Kessel (AvK) opereert als advocaat in opdracht van dr. Elke de Klerk (namens Artsen voor Waarheid). Kennis is opgedaan bij de soevereine staat.

De aangifte is gedaan door mensen van vlees en bloed (de facto).

Het betreft ruim 7000 ondertekeningen die leiden tot een artikel 12 procedure.

AvK maakt het juridische onderscheid tussen “de facto” (werkelijkheid) en “de jure” (zoals het behoord te zijn).

De aangifte wordt gedaan bij het Gerechtshof in Leeuwarden en de overige 4 hoven in NL.

Hieronder een uittreksel/samenvatting van de belangrijkste uitspraken van AvK.

SARS COV-2 (Covid-19) kwam voor het eerst naar buiten op 20 februari 2020.

De afkorting Covid betekent certificate of vaccination ID. Het is géén virus.

Covid-19 is gekoppeld aan het project van Bill Gates met de naam ID2020.

Op 18 mei 2020 leidde Professor Zwarts een cursus voor advocaten over de zogenaamde Spoedwet. Gevraagd naar het moment waarop ambtenaren zijn begonnen aan (het schrijven van) de Spoedwet, was het antwoord: tijdens het eerste kwartaal 2019 !!!

Vraag: is Mark Rutte (MR) Minister President (MP)?

Antwoord: Nee, hij is directeur (CEO) van de onderneming “Staat der Nederlanden” die staat ingeschreven in het handelsregister in Washington DC.

De Staat der Nederlanden heeft 2 handelsnamen:

> Nederlandse Regering, ingeschreven in Wash. DC, directeur MR.

> (Onder een andere naam), ingeschreven in Nederland, directeur Willem Alexander.

Voormalige MP Ruud Lubbers had dezelfde titel (CEO) als MR.

Agenda 2021 bevat de toekomstplannen voor de wereld van de New World Order (NWO). Het is in feite een 386 pagina’s tellend contract (met de Verenigde Naties), dat op 14 juni 1992 in Rio de Janeiro, getekend werd door Ruud Lubbers, in aanwezigheid van mede-CEO Hans van den Broek (voormalig minister van Buitenlandse Zaken).

Het vaccinatie-gebeuren is onderdeel van Agenda 2021.

De opvolgende Agenda 2030 is in 2015 getekend door MR.

Op 18 september 2019 is daaraan toegevoegd The Accelerator (de versneller), om de doelstellingen al in 2025 te halen.

Ook de Europese Commissie (EC) (onderdeel van de VN !!) heeft in 2015 een agenda opgesteld, met 2 zogenaamde. Roadmaps:

> Roadmap 2015-2018 over het uitrollen van 5G

In Rotterdam/Lombardije zit dit al in de straatverlichting, zogenaamd om dieven beter 

te kunnen vangen.

> Roadmap vaccinatie, gestart in 2018 !! met een looptijd tot en met 2022.

In de Roadmap vaccinatie staat dat in 2022 iedere Europese burger verplicht moet zijn uitgerust met een vaccinatiepaspoort. Eigenlijk een soort creditpaspoort, met creditpunten.

Je kunt je afvragen waarom er zoveel haast gemaakt wordt.

Agenda 2030. Onze regering voert dit uit ongeacht ons stemgedrag.

Het heeft een niet-juridische afloop, maar wel een esoterisch/spirituele afloop.

Agenda 2030 is opgesteld door het World Economic Forum (WEF), onder leiding van Klaus Swaab (KS), wiens werkelijk naam Boder (?) is.

KS is familie van Dr. Anthony Fauci (de Jaap van Dissel van de Verenigde Staten).

De biologische vader van KS (Boder), was een “prevent supplier” van Adolf Hitler.

Het WEF is opgericht door KS in 1971. Hij is feitelijk de baas van Rutte, Macron, Merkel, Johnson, etc. Ook Sigrid Kaag staat op de loonlijst bij het WEF.

Agenda 2030 is getekend door alle landen die aan de VN zijn verbonden.

De Verenigde Naties (VN) zijn in 1947 opgericht door de Familie Rockefeller (in opdracht van degenen die daarboven staan). Landen mochten onder de voorwaarde van hun financiële bijdragen lid worden. De VN is gebaseerd op de statuten van (haar voorganger) de Volkerenbond. De VN (Rockefeller) heeft toen ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) opgesteld.

De World Health Organisation (WHO) [die de pandemie heeft uitgevaardigd] is (ook) onderdeel van de VN.

Lucis Trust. In 1919 kwamen David Rockefeller en Alice Bailey (New Age beweging) elkaar tegen. In 1922 richten zij The Lucifers Trust Op (later Lucis Trust), die esoterische (lees: af en toe satanistische) lectuur uitgaf. Vanaf 1947 werd Lucis Trust de exclusieve uitgeverij van alle boeken van de VN die hiermee te maken hadden.

DR & AB ontwikkelden in 1922 een handboek, met een tien-stappen-plan om de wereld esoterisch/spiritueel te veranderen:

> God moet worden uitgeschakeld. Je moet zorgen dat de kerken/religies doen wat jij 

zegt (in opdracht van het Vaticaan).

> Je moet onderwijs, media (kranten, radio, en later TV) volledig in handen hebben.

> Zorg dat gezinnen uit elkaar worden getrokken.

> Zorg dat de volgende zaken volledig normaal zijn: echtscheiding, buitenechtelijk 

relaties, kinderseks, etc. Je ziet dit ook terug in de huidige schoolboeken.

Kortom: een agenda (100 jaar geleden gestart) om de samenleving volledig te ontwrichten.

Ook het opheffen van landen (einde Nederland, Duitsland, Italië, etc.) is deel van de strategie.

[Het op gang brengen van verschillende vluchtelingenstromen van Afrika naar Europa en van Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten is deel van dat plan, met een grote inbreng van George Soros. Doel is verlies van culturele identiteit in verschillende landen c.q. sociale desoriëntatie waardoor de bevolking makkelijker onder controle gebracht kan worden].

In 1955 werd de World Goodwill opgericht door de VN (Lucis Trust), om de komst van de Maitreya, de kosmische Christus (Satan) voor te bereiden.

Agenda 2030 houdt dus ook in de voorbereiding van de komst van de Anti-Christ.

Vaccinatie wordt gezien als een middel om de wereldbevolking te controleren.

Eén van de doelstellingen is dus wereldcontrole.

Doel is ook de VN te verplaatsen van New York naar Jerusalem (dat wordt gezien als de zetel van de Anti-Christ).

Build Back Better. Dit is het grote thema van Klaus Swaab. Die economische filosofie maakt een einde (kleine) bedrijven [die niet onderhorig (willen) zijn aan de wensen van KS].

Onze economie moet er aan. Dan volgt The Great Reset.

KS bracht daarover in juni 2020 een boek uit met de titel “Covid 19 – The Great Reset”.

[als je nog twijfelde wat corona en economie met elkaar te maken hebben, dan is dat nu vast wel duidelijk].

KS schreef ook al in 2017 een boek “The fourth industrial revolution”, waarin een grote rol is weggelegd voor “transhumanization” ofwel het “verbeteren” van de mens met bio-formatieve technologie. Mensen kunnen daarmee op afstand aangestuurd worden. Vooral degenen die zich hebben laten vaccineren krijgen daarmee te maken. Negentig procent van het vaccin bestaat uit grafeen oxide [een stof die zich makkelijk laat gebruiken als geleider].

Kortom: wij worden misleid, er is (juridisch gesproken) sprake van dwaling.

Alle producenten van vaccins zijn van één eigenaar, namelijk BlackRock (de grootste en machtigste investeringsmaatschappij ter wereld), gevestigd in Zwitserland.

Volgens Dr. Pierre Kapel hebben mensen die 2 vaccinaties hebben gehad, vanwege het grafeen oxide, nog maar 5 jaar te leven [zie ook onder “Anti-stof” op de volgende pagina].

Volgens advocaat AvK is MR een oorlogscrimineel, die meewerkt aan genocide.

Mevrouw Marion Koopmans (lid van het OMT) is dierenarts van professie. Haar is al tweemaal gevraagd het bewijs te leveren van het bestaan van het SARS COV-2 virus. Tot nu toe zonder resultaat. Belangrijke mede-“uitvinder” van het corona-virus blijkt Ab Osterhaus te zijn, ook lid van het OMT.

[interessant is in dit geval een zaak die in Canada heeft gediend waarbij een boete werd opgelegd van $ 1200,- aan een burger. De boete werd vervolgens kwijtgescholden door de rechter omdat het bewijs van het bestaan van het SARS COV-2 niet geleverd kon worden. Zie https://www.bitchute.com/video/yeRdDjGFTplh/ – de Stew Peters Show].

De depopulatie-agenda. De Vrij Metselaars-beweging staat, samen met het Vaticaan, bovenaan de piramide van machthebbers in deze wereld. Haar belang is de depopulatie van de wereldbevolking. Bill Gates (via zijn moeder familie van de Rockefellers) is uitvoerder van dit plan. Ook het bedrijf Microsoft is eigendom van BlackRock.

In juni 2011, in The Sovereign Independent, 4th Edition, spreekt Bill Gates over “depopulation through forced (verplichte) vaccination”. Alle technieken hebben als doel het doen produceren van [synthetische] spike proteïnen.

Het mRNA is van 2001. De universiteiten van Wageningen en Erasmus zaten daarachter.

Marion Koopmans (OMT) heeft 6 jaar gewerkt in het laboratorium in Wuhan. Dr. Anthony Fauci is eigenaar van die laboratoria in Wuhan.

Bill Gates heeft in 2013 patent aangevraagd. Dat patent WO 2020 060606 is gepubliceerd op 20 juni 2020. Het houdt in dat je met je lichaam kunt betalen (identificeren). En dat kan alleen als je je hebt laten vaccineren. 060606 ofwel 666 is een bekend satanistisch getal. 

Dit project (ID 2020) is in 2015 door BG opgestart en gefinancierd door de Rockefeller Foundation. Deze manier van betalen/identificeren dient ter vervanging van het BSN-nummer.

The Great Reset. Dit plan houdt onder andere in dat alle schulden van mensen worden kwijtgescholden (the great debt reset). Maar daar staat wel wat tegenover [onderwerping aan de wensen van de rijken].

Er is een film van Tim Gielen (econoom), met als titel “The bigger picture of The Great Reset”, 

(https://wickedtruths.org/en/monopoly-the-bigger-picture-of-the-great-reset), die laat zien hoe de wereld werkelijk in elkaar zit, van wie de banken zijn en waar het geld vandaan komt.

AvK en zijn advocatenkantoor hebben, voordat het vaccinatie-programma op 18 januari 2021 begon, ongeveer 17.000 artsen aangeschreven (aangetekend) en hen gewezen op de Eed van Hippocrates, waarmee iedere arts zegt niet meer schade aan te brengen dan nodig is. Ongeveer 1000 artsen hebben te kennen gegeven daarvan bewust te zijn en niet mee te werken aan het vaccineren.

De EMA (European Medicines Agency) heeft een voorlopige vergunning gegeven voor het verhandelen van de vaccins in Europa. Het experiment loopt tot 1 januari 2024. Dat verklaart waarom men het vaccineren zo graag wil versnellen.

De Europese Unie heeft 380 miljoen inwoners. 

Op 17 juli 2021 waren er, volgens de EMA 18.922 doden gemeld als gevolg van het corona vaccin. De ervaring leert dat het aantal meldingen slechts 15 tot 20% van de werkelijkheid is.

Dit betekent dat in werkelijkheid het aantal doden waarschijnlijk meer was dan 100.000.

Het aantal bijwerkingen, (trombose, longembolie, herseninfarct, hartinfarct, inwendige bloedingen) bedroeg op dat moment, volgens de EMA 1.823.219 gevallen.

Griepvaccins en vaccins voor babies en kleine kinderen worden ingespoten in de spieren, een beperkte locatie. Het zogenaamde corona-vaccin (dat in werkelijkheid een experimentele gentherapie is) wordt ingespoten in de bloedbaan waardoor het zich door het hele lichaam verspreidt.

Normaal gesproken als je een vaccin ontwikkelt, staan daar 6 fasen voor, namelijk 3 pré-klinische en 3 post-klinische fasen. Bij het mRNA sera zijn de eerste 2 fasen overgeslagen. 

Ze zijn uitgetest op fretten. Die zijn allen zijn gestorven.

Kinderen. Tot voor kort hadden kinderen tot en met 11 jaar twee handtekeningen nodig van ouder of voogd om een vaccin toegediend te krijgen. Tussen 12 en 16 jaar was er één zo’n handtekening nodig. 

Recent is in het parlement afgesproken dat er vanaf 12 jaar géén handtekening meer nodig is.

De Rockefeller Foundation heeft in 2019, door de Universiteit van Florida, een rapport laten opstellen over hoe je mensen aan het vaccin kunt krijgen.

[Maar ook al in 2010 heeft de Rockefeller Foundation laten zien met dit thema bezig te zijn. Dit wordt genoemd door Thierry Baudet (FvD) in een toespraak in juni 2021 in de Tweede Kamer: https://www.bitchute.com/video/W5S3GysQOVEs/]

De Art. 12 procedure, die namens Artsen voor Waarheid wordt gevoerd, waarbij een minister-president wordt beschuldigd van genocide, en lidmaatschap van een criminele organisatie, is historisch en uniek in de geschiedenis van Nederland.

Het Nederlandse parlement heeft 150 zetels. AvK beweert dat 140 van de 150 parlementsleden corrupt zijn. Wat je hebt kunnen zien aan het vaccinatie stemgedrag. Zoals bijvoorbeeld over het prikken van kinderen vanaf 12 jaar

In alle bijsluiters van de vaccins staat dat het om een “medisch experiment” gaat (dus niet om een vaccin) en dat het goedgekeurd is voor personen vanaf 16 jaar. Hoezo kun je kinderen vanaf 12 jaar daaraan mee laten doen?

Anti-stof. Artsen voor Waarheid is bezig naar een onderzoek naar de sera (inhoud van vaccins) én naar een tegenwerkende substantie. Bekend is inmiddels dat suramine (een stof die onder andere in dennennaalden voorkomt) voldoende anti-stof biedt.

Alle middelen die waarschijnlijk helpen tegen de effecten van het “corona-vaccin” zijn door de overheid verboden.

Dat geldt ook voor medicijnen die genezen tegen corona (ivermectin, hydroxycloroquine).

Op het voorschrijven daarvan staat een boete van € 5000,- tot € 150.000,-, terwijl deze middelen al meer dan 50 jaar met succes voorgeschreven worden tegen allerlei ziektes.

Gezegd wordt dat de werking van grafeen oxide tegengegaan kan worden met bioresonantie [het teniet doen van onbalans in het lichaam door (zachte) elektromagnetische impulsen].

Verschillende internationale artsen werken via “Doctors for Truth Alliance” (aangestuurd vanuit de Verenigde Staten van America) samen met artsen in Nederland en Duitsland om snel met goede oplossingen te komen.

Wetten/Organen. In maart 2021 is een wetsvoorstel over “Deelgezag” ingediend bij het parlement en in maart/april van dit jaar met 2/3 meerderheid aangenomen. 

De Wet Deelgezag houdt in dat de overheid voor 50% gezag krijgt over je kind.

De Wet Publieke Gezondheid (de wet op grond waarvan alle corona maatregelen worden genomen, is ook met 2/3 meerderheid door het parlement aangenomen. Recent is deze wet nog strenger geworden. Deze wet biedt ook de mogelijkheid mensen in het belang van de volksgezondheid op te nemen in de Psychiatrie.

Op 27 januari 2021 is een resolutie aangenomen door de Europese Raad (ER).

De ER heeft niets te maken met de Europese Unie en de Europese Commissie!!

De ER staat daar boven. Ze is opgericht al voordat de Europese Economische Gemeenschap werd opgericht. De ER vormt de hoogste wetgevende macht in Europa.

Resolutie 2361:

> vaccinatie is niet verplicht

> weigeraars mogen niet gediscrimineerd worden

> vaccinatiecertificaten mogen niet als paspoort of toegangsbewijs worden gebruikt.

Het Europese Hof heeft in april een belangrijk arrest gewezen, tegen ouders uit Praag/Tsjechië.

De vraag was mogen kinderen tegen hun wil (of die van hun ouders) gevaccineerd worden tegen mazelen. Het antwoord was “ja”; a) in het kader van het algemeen belang (publieke gezondheid); b) op straffe van € 50,-.

De volgende vraag is of de Covid-19 injectie een vaccin is. Het antwoord is “Nee”, want het is een medisch experiment.

Neurenberg-code (1947). 

Deze code is onderdeel van het Internationaal Verdrag van de Mensenrechten.

De code zegt dat geen mens verplicht mag worden aan (medische) experimenten mee te doen.

Als de overheid wil dat je aan een (medisch) experiment mee doet, dan moet zij formeel je toestemming vragen. Een toestemming waarvoor je dan ook je handtekening moet zetten.

Het Internationaal Verdrag voor Burger en Politieke Rechten (IVBPR), bevat in artikel 7 een absoluut recht (vergelijkbaar met een grondrecht). Daarin wordt gezegd dat meedoen aan een  medisch experiment alleen is toegestaan na onomstotelijke instemming van de betrokkene. Wordt dat recht overtreden dan is er sprake van een “oorlogsmisdrijf”. Daar staat de doodstraf op. Zoiets geldt voor het hele Kabinet.

Die regelgeving valt onder de Wet Internationale Misdrijven (WIM). De WIM wordt getoetst door militaire tribunalen.

Staatsrecht. Artikel 21 van de Grondwet (uit 1938): de Koning kan geen vreemde kroon dragen. De Regering zetelt binnen de rijksgrenzen.

Wat gebeurde er op 13 mei 1940?

Koningin Wilhelmina en MP Gerbrandy (regering) vluchtten naar London (Engeland) en vormden het Oorlogskabinet. De Kroon en de Regering gingen buiten de landsgrenzen !!!

Het parlement (niet ontbonden) was daarom vanaf 14 mei 1940 het hoogste bestuursorgaan.

Adolf Hitler benoemde (heel slim) middels een verordening op 18 mei 1940 Dr. Arthur Seyss-Inquart tot Rijkscommissaris van Nederland.

Op 29 mei 1940 wordt Seyss-Inquart door het Nederlandse parlement (!!!) ingezworen als Rijkscommissaris van Nederland. SI is dan tegelijk koning en regering.

Vanaf dat moment is Nederland niet meer bezet gebied, maar Duits grondgebied.

Anders dus dan België, Frankrijk, etc. die allen tot bezet gebied behoorden waar militair recht gold. In Nederland gold vanaf 29 mei 1940 gewoon de Nederlandse Wet.

In 1943 werd de Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force opgericht door de geallieerden, onder leiding van Generaal Montgomery. De SHAEF was verantwoordelijk voor Noord Europa.

Op 4 mei 1945 (dus niet op 5 mei met Prins Bernard in Hotel Wageningen) tekent het Duitse leger een wapenstilstand met Generaal Montgomery op de Lüneburger Heide (Nedersaksen/Duitsland). Vanaf dat moment vallen Nederland en Noord-Duitsland onder het SHAEF-commando en behoren zij officieel tot het Amerikaans grondgebied. En dat is nooit veranderd!

(De Zuid Duitse legers vochten nog een tijd door).

Na de oorlog komen Koningin Wilhelmina en Gerbrandy terug en wordt het tweede kabinet Gerbrandy gevormd. Er hadden parlementsverkiezingen uitgeschreven moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Dus het kabinet Gerbrandy II en in 1946 Gerbrandy III is niet rechtsgeldig, nietig. Dat geldt ook voor alle kabinetten en parlementen daarna, inclusief het huidige kabinet van MR en het huidige parlement. Juridisch gezien is Mark Rutte dus geen MP.

Geert Wilders spreekt af en toe in de Kamer over nep-parlement. Dus hij weet kennelijk meer.

Oost-Duitsland is, ondanks de val van de Muur, nog steeds Russisch grondgebied.

Zuid-Duitsland valt nog steeds onder het gezag van Amerika, Engeland en Frankrijk.

Al 75 jaar lang hebben we geen rechtsgeldige regering. Ook alle wetten en verdragen die door het Nederlandse parlement zijn ondertekend na 8 mei 1945 (terugkomst Wilhelmina/Gerbrandy) zijn juridisch gezien nietig. Ook het Europese Verdrag.

De aangifte namens Artsen voor Waarheid.

In het proces/de aangifte wordt MR aangesproken als persoon (niet als MP, want dat is hij juridisch gezien niet).

Vele landen hebben een Constitutioneel Hof. Dit hof doet uitspraken over grondwettelijkheid van wetten en verdragen van een land. Het toetst ook aan de fundamentele rechten en vrijheden van burgers en/of aan het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet. 

Nederland had ook een Constitutioneel Hof. In 1983 is onder leiding van Piet Hein Donner de Grondwet veranderd, door middel van artikel 120 die als volgt luidt: De rechter mag de Wet niet toetsen aan de Grondwet !!!

De verwachting van AvK is dat de Gerechtshoven in Nederland de aangifte niet ontvankelijk verklaren. De volgende stap is om naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te gaan.

Dan rest nog de mogelijk om naar het Constitutionele Hof in België te gaan (heeft dat nog een functie als Constitutioneel Hof van de BeNeLux?). De verwachting is dat dit Hof zich waarschijnlijk wel bevoegd zal verklaren om een uitspraak over de zaak te doen.

Indien de aangifte wordt gehonoreerd dan staan we aan de vooravond van een nieuwe samenleving aldus Arno van Kessel.

Hij staat ook in nauw contact met Reiner Fuellmich (internationaal bekend advocaat uit Duitsland).

Het boekwerk “Aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers” kan besteld worden via https://aangifteoverheid.nl en kost € 17,50. Het boek bevat de aangifte van 48 pagina’s en 55 bijlagen.

15/9/2021

Henk Fransen

De cursieve tekst tussen [] is van de verslaglegger

Aanvullingen op basis een recente bijeenkomst (video) met Arno van Kessel (AvK) en (gepensioneerd) huisarts drs. Berber Pieksma.

De video is gepubliceerd op 15 september 2021: 

https://hetanderenieuws.nl/arno-van-kessel-en-frank-roodenburg-over-wat-er-momenteel-allemaal-speelt-in-de-wereld/

Avk heeft het over iemand die de huidige situatie samenvat met drie v’s, namelijk:

V1 Vervreemding

V2 Verdrukking: uitsluiten van wappies (zie art. 1 van de Grondwet over discriminatie)

V3 Vervolging: zie wat er in Nieuw Zeeland, Australië en Canada gebeurt.

Wat is het beleid? Je verliest je groene vinkje (bewijs van volledige vaccinatie) als je volgende booster-vaccinatie niet neemt. 

Het is een soort abonnement met verplichte afname van de volgende vaccinaties, op straffe van het verlies van je groene vinkje.

Professor Dolores Cahill (Ierland) staat aan het hoofd van de “Doctors for Truth Alliance”.

Artikel 21 (zie ook hiervoor onder “staatsrecht”) komt niet meer voor in de huidige grondwet van 1983. Het artikel is geschrapt.

Gezien de voorgeschiedenis kan veilig gesteld worden dat de grondwet van 1983 niet bestaat. Alleen die van 1938 is rechtsgeldig.

Er is na afloop van de Tweede Wereldoorlog geen/nooit een vredesverdrag gesloten.

AvK toont een sheet met een aantal opvallende uitspraken van Koning Willem Alexander:

(mei 2020 tijdens de “Four Freedom Awards”-uitreiking en 31 maart 2021 tijdens een video boodschap)

1) … niet normaal maken wat niet normaal is

2) … onze vrije democratische rechtstaat koesteren en verdedigen, want alleen die biedt

  bescherming tegen willekeur en waanzin

3) … onze mening geven zonder anderen bang te maken of te intimideren

4) Vind troost in onze overtuigingen zonder onze medeburgers te discrimineren

5) Werk aan economisch herstel zonder degenen te vergeten die meer worstelen dan 

wijzelf

6) … niet te tolereren dat de corona pandemie wordt gebruikt als excuus om de 

fundamentele vrijheid en mensenrechten waar ook ter wereld te beperken

AvK gaat ook (nog eens) in op de rol van Klaus Schwab en is tot de conclusie gekomen dat het hoofddoel van KS en zijn politiek “ontmenselijking” is – geen menselijk contact meer.

Het plan is dat in de naaste toekomst al je bezit en vermogen wordt geregistreerd.

Al je bezit wordt gekoppeld aan je Certificate of Vaccination-ID (COVID). Het is een soort creditpoint systeem (patentnummer W2020 060606). Dat nummer wordt, waarschijnlijk via het boostershot, in je lichaam gespoten, zodat je je kunt identificeren en betalen met je lichaam. Daarmee ben je een digitale slaaf geworden.

Het adagium van KS en zijn politiek van ontmenselijking is “You’ll own nothing and you’ll be happy”.

Op de website van de Europese Commissie wordt geschreven over de Roadmap 5G, die al in 2015 is uitgerold.

Dan gaat AvK in op het “Build Back Better’ van KS (en WEF-documentatie “Global Future Council of Cities of tomorrow”), waarin ook ingegaan wordt op de rol van steden om controle te behouden op de bevolking. In kleinere en plattelandsgemeenschappen lukt dat niet. Die moeten verdwijnen. Iedereen krijgt een basisinkomen.

Nederland houdt in dat plan maar enkele steden over. De agrarische sector verdwijnt. Autorijden en autowegen verdwijnen ook. Alleen fietsen blijft nog over. 

(met een basisinkomen heb je waarschijnlijk ook geen geld meer voor een auto).

Restaurants worden groter opgezet “to keep to enable social distancing”.

Opgemerkt wordt ook dat nu al alle universiteiten in de wereld gebonden zijn aan de elite (AvK heeft het in dat verband over “useful idiots”).

De NRC schrijft in een recent artikel: ‘Kabinet; plan voor onteigening”.

De Landsadvocaat (Pels Reycken) heeft het in de Telegraaf over “afpakken van vergunningen”.

Art. 1 Grondwet (het enige “absolute” grondrecht): Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen, gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Getoond wordt een sheet met de volgende inhoud:

Regeling Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19.

Het gaat hier om het gebruik van het begrip “gentherapie”.

In het bijbehorende besluit, artikel 1 staat: in deze regeling wordt verstaan onder Besluit – Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

Mede-uitvinder van het coronavirus SARS-Cov 2 is dhr. Ab Österhaus (wel bekend).

AvK heeft tweemaal aan mw. Marianne Koopmans (OMT) gevraagd om bewijs dat SARS-Cov 2 is geïsoleerd uit een menselijk lichaam. Hier is nimmer een antwoord op ontvangen.

IN Ierland, Peru, Portugal en Canada is door de rechtelijke macht vastgesteld dat SARS-Cov 2 niet bestaat.

Hierna is het woord aan mw. Berber Pieksma (recent gepensioneerd huisarts).

Zij zegt dat voordat het coronavirus of de A-lijst van ernstige ziektes werd gezet, was al een week bekend dat de IFR (Infection Fatality Rate) van het coronavirus gezakt was onder de IFR waarde van de gewone griep.

Huisarts Rob Erens, heeft met een goed medicijn 10 patiënten genezen, nadat hij overlegd had met de huisarts van Donald Trump.

Een maand later zei huisarts Marije Berkelaar (www.ikbenmezelf.com) dat knuffelen gezond is.

De Inspectie voor de Volksgezondheid (hierna: INSPECTIE) heeft vervolgens laten weten: als u dat nog éénmaal zegt, bent u uw huisartsen-registratie kwijt.

Bekend is als een huisarts Ivermectin voorschrijft dat de INSPECTIE een boete op kan leggen van € 150.000,-. Zo’n boete geldt ook voor apothekers die ivermectin verstrekken.

Zij moeten ook melden als een arts dit middel voorschrijft.

Nadat Berber Piekstra ook een brief van de INSPECTIE had ontvangen, nam zij contact op met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met de vraag waar staat dat het voorschrijven van ivermectin verboden is. Het antwoord was: nergens.

Het platform www.beterindebuurt.nl biedt een zorgvraag- en antwoord-mogelijkheid zonder inzage in medische gegevens voor zorgverzekeraars.

Bij www.aliexpress.nl kan ivermectin worden gekocht.

Het kan ook verkregen worden bij een dierenarts.

De gewenst hoeveelheid is 0,2-0,4 mg per kilo lichaamsgewicht.

De WHO – verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in heel de wereld – heeft al in 2004 de definitie van pandemie vereenvoudigd/versoepeld.

In 2019 is de definitie van “groepsimmuniteit” gewijzigd en afhankelijk gemaakt van vaccinatie. Met andere woorden groepsimmuniteit kan pas ontstaan als er gevaccineerd is.

Deze maand (september) is de definitie van “vaccin” veranderd. Het is niet meer iets dat een ziekte bestrijdt, maar iets om de kans op een bepaalde ziekte te verminderen (kortom: het biedt geen enkele garantie meer).

De rol van de media is om de angst voor ziekte aan te wakkeren.

In maart 2020 gingen de statistieken over de overleden patiënten. 

In april over de in ziekenhuizen opgenomen patiënten en

In mei over patiënten met een positieve PCR-test.

Kortom: appels worden met peren vergeleken om mensen in angst te houden. Dan letten ze niet meer op en doen braaf wat hen gezegd wordt.

De wattenstokjes (swabs) die gebruikt worden bij de PCR-test bevatten ook graphene oxide (een uitstekende geleider). Boven in je neus zit een stukje van de schedelbasis, die heel dun is. Als je daar “per ongeluk” doorheen prikt, dan komt de graphene oxide in de hersenen. Vandaar dat sommige mensen een bloedneus lijken te hebben na de test.

Theo Schippers heeft een film (of video?) gemaakt over de grafiek die Jaap van Dissel aan de Tweede Kamer heeft laten zien. Die grafiek toont feilloos aan dat de pandemie vorig jaar mei al over was.

mRNA is een self amplifying iets. De messenger heeft de boodschap om het Spike proteïne te vermenigvuldigen. 

Op de site van Artsen voor Waarheid kun je nalezen wat de inhoud van de vaccins is.

De eigen immuniteit werkt zeven maal beter dan een vaccin.

Iedere variant van het virus is altijd minder virulent (dus zwakker).

Deelname aan bloeddonatie/-transfusie schijnt niet meer mogelijk te zijn voor gevaccineerden.

Tot slot: Verhelderende/samenvattende sheets van de presentatie (gepubliceerd op) 18 november 2021 op de volgende website/video https://hetanderenieuws.nl/nl-arno-van-kessel-langeveen-waar-staan-we-nu-in-deze-plandemie/ zijn te vinden op mijn website www.adhivesion.com.

 

Geplaatst in Blogberichten | Een reactie plaatsen

Aangifte tegen MR cs

De sheets vormen een aanvulling op de presentaties van Arno van Kessel (advocaat) op de aangifte tegen Mark Rutte en anderen namens Artsen voor Waarheid.

Geplaatst in Blogberichten | Een reactie plaatsen

#TheStorm: hoe je voor te bereiden op een wereldwijde zuivering van corruptie

Een artikel van Martin Geddes, 21 augustus 2019

[Ik vond dit artikel, aanbevolen, op https://kauilapele.wordpress.com/2019/08/22/martin-geddes-8-21-19-thestorm-how-to-prepare-for-a-global-corruption-purge/ en vervolgens op http://goldenageofgaia.com/2019/08/22/how-to-prepare-for-a-global-corruption-purge/]

[Afkortingen worden verklaard aan het eind van dit artikel]

De afgelopen weken zijn mijn gedachten gegaan naar de komende gebeurtenissen deze herfst, die onze wereld zullen opschudden. We zien dan dat alles in gereedheid is voor een massaal juridisch gebeuren in de VS, dat zijn weerga niet kent.

Graag wil ik een paar gedachten delen over hoe je voorbereidingen kunt treffen voor het “verwachte onverwachte.”

Grootschalige verandering vindt plaats

Het is geen nieuw gezichtspunt dat er een doorgaand proces gaande is van grote geopolitieke veranderingen. Sleutel-gebeurtenissen in het levende geheugen omvatten:

 • 1970-er — olieschok; Vietnamoorlog
 • 1980-er — deregulering; plotseling einde van het Sovjet-rijk
 • 1990-er — Golfoorlog; dotcom boom en bankroet
 • 2000-er — 9/11 + Irakoorlog; financiële ineenstorting

Over de late jaren van 2010 kunnen we stellen dat we de achteruitgang en het einde van het globalisme zien, tezamen met vele ondersteunende instellingen en dogma’s. Hoewel de tegenbeweging door de media wordt bestempeld als nationalisme, is het beter om het te zien als anti-autoritarisme. De eis is dat de macht dichter bij de burgers wordt gehouden, in plaats van bij een oncontroleerbaar politiek establishment.

Anti-globalisme is het verhaal dat op zich schijnbaar ongelijksoortige gebeurtenissen samenvoegt – massaprotesten in Hongkong, Brexit in het Verenigd Koninkrijk, een “koude” burgeroorlog in Frankrijk, een nieuwe regering in Brazilië, en de Trump-regering in de VS. Werknemers zijn moe van extreme verschillen in rijkdom, dalende levensstandaard en massale migratie die culturele omwenteling veroorzaakt.

Gewone mensen eisen vooral een einde aan hun uitbuiting door hardnekkige corruptie. Specifiek heeft een tweedelig justitieel systeem zich ontwikkeld, waardoor een bevoorrechte klasse gemakkelijk de gevolgen van hun stelende gedrag kan ontlopen. Deze machtige stateloze maffia, die veel belangrijke politieke, financiële, media-en industriële instellingen bestuurt, wordt nu geconfronteerd met verwijdering en rechtsvervolging.

Corruptie: ’s werelds grootste industrie

We hebben onlangs de doorbraak gezien van een aantal corruptieschandalen, waaronder:

 • Pharma — het illegaal opdringen van verslavende opiaten aan het publiek
 • Bankieren — LIBOR-schandaal, Amerikaanse hypotheek fraude, 1MDB in Maleisië die mogelijk Goldman Sachs meesleurt naar de ondergang als het zover is.
 • Industriëlen — enorme boekhoudfraude bij GE
 • Google — betrokkenheid bij spionage en verraad namens China
 • Hollywood — Weinstein is een voorproefje van de (kinder-) verkrachtingscultuur die wordt blootgelegd
 • Sociale media — grootschalige manipulatie van verkiezingen
 • Katholieke kerk — toedekken van kindermisbruik

Nu het onderzoek van Mueller teruggebracht is tot niets van enige betekenis, staan er in Washington DC minstens zes grote schandalen op doorbreken:

 1. Pedogate — Epstein Island en de chantage operaties die ermee verbonden zijn (NXIVM, SNCTM); Betrokkenheid van de Britse koninklijke familie plus MI6; Israël en de vuile rol van Mossad; Hollywood’s elite (m.n. bij Disney) zit tot aan haar nek in deze vuiligheid.
 2. Spygate — Obama autoriseerde persoonlijk onwettige FISA spionage op de regering Trump, vóór en na de verkiezing. Trekt FVYE (five eye; vijf ogen) spionage-netwerk-landen in het schandaal, met name Groot-Brittannië.
 3. Russiagate mislukte couppoging – Brennan, Clapper, Comey, Ohr, etc. – gaan allemaal hangen voor verraad. Italië heeft al schoon schip gemaakt over degenen die betrokken waren bij deze set-up.
 4. Verkiezingsfraude in 2016 en 2018 door de Democratische Partij (en al vele jaren daarvoor). Dit kan leiden tot zetelverlies van velen in het Huis van Afgevaardigden en tot speciale verkiezingen.
 5. Clinton Foundation — verkoop van staatsgeheimen aan China; mensenhandel in Haïti (cf Epstein).
 6. Uranium-One — illegale verkoop van nucleair materiaal van de VS aan Rusland (dat Mueller in zijn eigen schandaal trekt ….).

Corruptie is een wijdverbreid verschijnsel. Anti corruptie-initiatieven hebben een lange geschiedenis. Multinationaal ondernemen is al kwestie van eeuwen. Dat er een gecoördineerde zuivering van corruptie van meerdere landen zou kunnen zijn, mag geen kwestie van grote controverse zijn.

Het is de samenvloeiing van zoveel gelijktijdige grote schandalen wat #TheStorm zijn bijnaam geeft en “Black Swan” haar bijzondere status. Het zal een aantal gecompromitteerde instellingen wegvagen, en het zet veel eerder-onaantastbare-mensen in de gevangenis. Dit is een paradigma verandering in de overheid en het bedrijfsleven, het herstel van vertrouwen en eer die al decennia lang ontbraken.

Het einde van de Amerikaanse ‘Deep State’ (geheime regering)

Of het nu gaat om de Oost-Indische Compagnie, de Venetianen of de Spanjaarden in Zuid-Amerika, de internationale handel is altijd verbonden geweest met het verzamelen van inlichtingen en was een simpele opstap van legale handel naar georganiseerde misdaad (bijv. de opium oorlogen, diefstal van goud).

Om #TheStorm te begrijpen moeten we erkennen dat het probleem van een tweeledig rechtssysteem zelf afkomstig is van transnationale misdaad kartels. Corruptie heeft zijn eigen bedrijfsmodel, strategieën en organisatorische ontwerp patronen. “Geïnstitutionaliseerde misdaad” syndicaten zijn vaak van een militair-achtige aard, met macht afkomstig van spionage, clandestiene operaties, omverwerping, esoterische wetenschap, en bedrog.

Die macht is gekoppeld aan specifieke families en geheime genootschappen, waarvan velen in Europa en Azië. Sinds zijn oprichting hebben de Verenigde Staten gestreden tegen de vijfde colonne, die vaak namens de Europese banken, aristocratische en religieuze krachten werkten. Ze hebben hun militaire inlichtingendiensten gebruikt om Amerikaanse instellingen te infiltreren en hun eigen mensen te installeren – die vaak worden geroemd als typisch “Amerikaans” in het proces!

Drie opmerkelijke en goed gedocumenteerde gebeurtenissen uit de jaren 1940-1970 schetsen het contextuele beeld:

 • Operatie Paperclip liet duizenden sleutelfiguren van het Duitse Nazi-regime toe in belangrijke wetenschappelijke, academische en militaire posten na WW2.
 • Operatie Northwoods toonde hoe de (corrupte) Amerikaanse regering bereid was om “valse vlag” aanvallen te gebruiken door het leger tegen de eigen bevolking ten gunste van zijn geopolitieke doeleinden.
 • Operatie Mockingbird bewapende de Amerikaanse massa-media tegen de eigen bevolking, met agenten die heimelijk onder de controle stonden van de CIA, een schurkachtig inlichtingen-agentschap onder crimineel leiderschap.

Een ongrondwettelijke private Centrale Bank – de Federal Reserve – kon zo veel geld printen als nodig was om wie dan ook om te kopen. Dit financierde de activiteiten van frauderende banken, mediabedrijven en militaire-industriële bedrijven. Gezamenlijk compromitteerden  deze “Deep State”-actoren in de loop van de tijd de Amerikaanse juridische, wetgevende en politieke systemen — en ondermijnden de Grondwet.

Trump’s de facto militaire regering

Zodra burgerlijke instituten te veel zijn gecompromitteerd, is de enige manier om deze veranderingen vreedzaam terug te draaien, via het leger. Trump is veel meer dan een boegbeeld, maar door alleen op hem te focussen, mis je het grote plaatje. Hij is het meest zichtbare deel van een patriottisch plan om het land terug te nemen van de bankcriminelen en het terug te geven aan het volk.

De regering Trump zet zichzelf expliciet neer als niet zomaar een 4-jarige verkiezingscyclus — “onze beweging gaat over het vervangen van een mislukte en corrupte politieke orde door een nieuwe regering die door u, het Amerikaanse volk wordt gecontroleerd.” Het zou verstandig zijn om Trump en zijn generaals letterlijk te nemen als ze hun bedoelingen kenbaar maken, omdat zij hun leven in de waagschaal stellen.

Je kunt Trump’s verbondenheid met het leger zien in:

 • Zijn inauguratie – waar hij ongewoon en symbolisch soldaten had die achter hem verschenen.
 • Keuzes van personeel, omringd door generaals, vooral van de mariniers.
 • De beroemde “Stilte voor de Storm”-opmerking, zoals hij vaak wordt afgebeeld met zijn senior militair team op sociale gelegenheden.
 • Focus op het vieren van het leger, en zijn onafhankelijkheid van buitenlandse controle op de 4e juli viering dit jaar.
 • Zijn connecties met admiraal Rogers en generaal Flynn die weten waar de lichamen begraven liggen en betrokken zijn geweest bij het daaruit voortvloeiende gekonkel.

Een diep ingebed crimineel netwerk had een doeltreffende controle over de Amerikaanse DoJ, FBI en CIA – zoals geïllustreerd door de magische wijze waarop de Clintons aan Justitie zijn ontsnapt. Een vergelijkbare zuivering van corruptie en beteugeling van de Federal Reserve werd geprobeerd onder JFK, en mislukte. De bescherming van de noden van de president kan alleen komen van een loyaal leger.

Het “Q”-programma van ‘open source’ inlichtingen, om de gecompromitteerde massamedia te omzeilen, is het verdere bewijs dat dit een de facto militaire regering is met een burgerlijk vernis. De wettelijke en justitiële systemen worden opgeschoond en het voorloper-publiek is klaar voor sensationele onthullingen die de samenleving op haar grondvesten zal laten schudden.

#TheStorm staat op het punt om zichtbaar te worden

Sessions, Durham, Huber, Horowitz, Rosenstein, Barr — er zijn objectieve redenen om te geloven dat grote DoJ-juridische teams gedurende een aanzienlijke periode stilletjes onder deze leiders hebben gewerkt. Hun taak is de verantwoordelijken voor de eerder genoemde schandalen aan te klagen. De taak van sommige van deze teams is voltooid, volgens de DoJ website.

Er is al een record-brekende toename van aanklachten, arrestaties en veroordelingen voor mensenhandel. Er is ook uitgebreide verbouwing verricht in Guantánamo Bay en er is een nieuwe Opperrechter aangesteld voor militaire tribunalen. Er is sprake van een voorrang gevend uitvoerend besluit voor de krijgsraad en de federale doodstraf is opnieuw ingevoerd. 

De President heeft vele afkondigingen gedaan over de landsverradelijke aard van de overtredingen, die nooit mogen terugkeren.

Wat er zal gebeuren eind 2019 en tot het begin van 2020 is dat meerdere met elkaar samenhangende schandalen allemaal snel achter elkaar zullen doorbreken. Het gaat om misdaden tegen de menselijkheid en gruwelen waarvan we het einde hadden gehoopt met de Nazi’s, Voorzitter Mao of Pol Pot. Een terugkerend thema van het lekken door ingewijden is dat de rechtszaken zullen worden uitgezonden als een soort “Nuremberg 2,0”.

Trump is geen politicus. #TheStorm is geen politiek. Het gaat om het repareren van het kader waarbinnen de politiek plaatsvindt. #TheStorm is een herstel van de Amerikaanse Republiek onder controle van haar burgers en de rechtsstaat. De samenzweringen tegen de mensen zijn zeer reëel en hun vervolging is nu onvermijdelijk.

Wie anders? Wat nog meer? Waar anders?

Deze gebeurtenissen zullen een schok betekenen voor de meeste mensen, die tot zelfgenoegzaamheid in slaap gesust zijn door een media-samenzwering-van-stilte. Ze zullen bang en verward zijn, omdat ze niet weten wie ze moeten vertrouwen, hoe slecht de situatie is geweest, en of het voldoende is bedwongen.

Nu is de tijd dat toekomstgerichte leiders zich kunnen gaan voorbereiden, zodat je eerlijk kunt verklaren dat dit op je radar staat en je proactieve stappen neemt om de situatie te kunnen hanteren. Er is voldoende bewijs dat dit een zeer reële en ernstige situatie is en dat het onverantwoord is dit te negeren.

We kunnen redelijkerwijs zeker zijn dat het volgende grote invloed zal hebben van #TheStorm:

 • Politieke fondsen die worden gebruikt om steekpenningen en afrekeningen legaal te maken (bijv. onder de dekmantel van “geboekte transacties”).
 • Liefdadigheidsinstellingen die dat in werkelijkheid niet zijn, en dekmantel zijn voor illegale activiteiten.
 • NGO’s die een geheime doelstelling hebben (bijv. de betrokkenheid van het Rode Kruis bij verzamelen van organen plus mensenhandel).
 • Multinationals die gebruik maken van slavenarbeid of zaken uitvoeren in bepaalde politiek riskante landen (bijv. Apple die werd gedwongen om de productie uit China terug te trekken).
 • Spelers in de Financiële sector, met veel banken die grote fraude verplichtingen hebben. 

Het is geen geheim dat sommigen zoals Bank of America, Citibank, HSBC, Wells Fargo en Deutsche Bank problemen ondervinden, omdat ze zich overgeleverd hebben aan slechte handelspraktijken.

 • Media-industrie, die een rampzalig verlies van vertrouwen door het publiek tegemoet kan zien als haar vroegere misdaden en methoden aan het licht komen.
 • Telecommunicatie en IT, die de basis is voor een grote mate van de spionage. Amazon is besmet door CIA-betrokkenen; Google wordt geconfronteerd een totale val van het merk.
 • Energie, omdat een groot deel van de corruptie is gekoppeld aan de olie-en gaswinning en grondstoffenhandel, evenals de druk om te vernieuwen, gedreven door onwettige overwegingen.

#TheStorm zal drie schandalen onthullen, elk met een omvang van triljoenen dollars, die de reputatie van de media, de academische wereld, de overheid en religieuze lichamen verder zullen beschadigen:

 • Oorlog-voor-winst (met instemming van banken, wapenindustrie, en publieke en private inlichtingendiensten).
 • Koolstofbelasting (terwijl er geen “klimaat urgentie” is).
 • Fraude via hulpverlening aan het buitenlands.

Dus wat nu en wat daarna?

Dit is een “vertrouwen apocalyps”: van degenen die je verteld werd het meest waard te zijn om te vertrouwen zal bij herhaling worden bewezen dat vertrouwen te hebben geschonden. Omgekeerd, zal je ontdekken wie de echt betrouwbaren zijn, als de leugens en oplichting worden ontmaskerd. De confrontatie met iets van deze omvang in ons eigen leven kan behoorlijk beangstigend zijn. 

De MBA (Master of Business Administration) strategie-boeken richten zich vooral op de positieve creatie van waarde in de geldende economie. Betreffende fraude en misdaad, wordt het duidelijk beperkt tot onderwerpen als “verzekerings inkomsten” en “planning handelscontinuïteit”.

Het ineenstorten van een lang bestaand, enorm netwerk van georganiseerde misdaad dat elke sector doorkruist, is ongekend. Er is geen hoofdstuk voor dit soort scenario in de studieboeken. We weten gewoon dat de verkiezingscyclus van november 2020 een stuwende functie heeft: het “moeras” moet voor die periode worden onthuld, zodat het publiek zal roepen om de totale drooglegging.

Om met deze situatie om te gaan, zijn hier enkele beginnende suggesties over hoe je nu actie kunt ondernemen:

 • Breng je eigen persoonlijke zaken in orde als een hygiëne factor. Je kunt de problemen van andere mensen niet onderscheiden als je eigen problemen je afleiden. Maak je bureau schoon van alles wat niet verplicht of lastig is.
 • Stel nu je morele kompas in. Degenen die na de Storm gedijen, zullen andere waarden hebben dan degenen die voorheen succes hadden. Wees heel duidelijk met jezelf waar jij en je organisatie echt voor staan, en wat niet verandert en niet onderhandelbaar is.
 • Breid je informatiebronnen uit. De massamedia zijn gecompromitteerd door decennia van infiltratie en corruptie. Ze is medeplichtig aan ernstige criminaliteit, al was het maar via een samenzwering-van-stilte, en ze kan je niet het hele verhaal vertellen.
  Kijk naar alternatieve bronnen van journalistiek en analyse voor een nauwkeurig beeld.
 • Bouw je menselijk netwerk. Overweeg om een tijdelijke en informele organisatie te creëren om deze veranderingen bij te houden en gevoelig voor te maken. Maak gebruik van een “wie weet, wie zorgt, wie kan” model om degenen aan te trekken die voldoende geïnformeerde, gemotiveerd en van hulpbronnen voorzien zijn om vrijwillig en op eigen initiatief te kunnen handelen.
 • Beheer je presentatie. Begin met het beheren van je risico aan blootstelling aan Deep State verbonden bedrijven en sectoren. Denk na over de belangrijkste zakelijke contracten die je hebt en of ze robuust genoeg zijn voor dit type afwijkende zakelijke evenementen. Begin met het plannen van eventuele verstoringen aan zowel de vraagkant als aan de aanbodkant.
 • Breng mogelijke kansen in kaart. Dit zal een eenmalige gelegenheid zijn om
  talent te verwerven van bezoedelde instellingen, om bedrijven op te kopen tegen noodlijdende prijzen, en het in beslag nemen van marktrollen waarvan de vorige houders met de grond gelijk zijn gemaakt door #TheStorm. Het snel zetten van stappen die goed genoeg zijn, verslaat waarschijnlijk het wachten op de perfecte zekerheid. Begin met het maken van je boodschappenlijstje.

Recente artikelen van Geddes kun je hier vinden.

Sluit je aan bij meer dan 59.000 andere mensen en volg me (Geddes) op Twitter

Vertaling (26 augustus 2019): Henk Fransen

Gebruikte afkortingen (in volgorde van de tekst)

 • LIBOR = London InterBank Offered Rate, de gemiddelde rentevoet waartegen een selectie van banken op de Londense geldmarkt elkaar leningen verstrekken voor een bepaalde termijn
 • 1MDB = een Maleisische strategische ontwikkelingsmaatschappij, eigendom van de Minister van Financiën
 • GE = General Electric, een Amerikaanse multi-nationale onderneming
 • NXIVM = een multi-level marketing bedrijf
 • SNCTM = een club die voorziet in de sociale behoeften en amusement van haar leden
 • MI6 = Britse inlichtingendienst
 • Mossad = Israelische inlichtingendienst
 • FISA = Foreign Intelligence Surveillance Act, de acte op basis waarvan buitenlandse mogendheden bespioneerd kunnen worden
 • CIA = Central Intelligence Agency, (Amerikaanse) centrale inlichtingendienst
 • DoJ = Department of Justice (Ministerie van Justitie)
 • FBI = Federal Bureau of Investigation (Federaal Bureau van Onderzoek)
 • JFK = (voormalig) President John Fitzgerald Kennedy
 • Q (anon) = een anonieme informatiebron van (nabij) de regering Trump, die informatie biedt en soms gecodeerde boodschappen als tegenwicht voor de sterk politiek (Deep State / Democratische partij) gekleurde informatie van de Mainstream Media
 • NGO’s = non-governmental organisations, organisaties die zich onafhankelijk van de overheid richt op een bepaald maatschappelijk belang
 • FVYE = de five-eye landen zijn de VS, Engeland, Canada, Australië en Nieuw Zeeland
Geplaatst in Blogberichten | Een reactie plaatsen

Grote veranderingen wereldwijd

De inhoud van dit artikel wordt voor een groot deel bepaald door wat er op dit moment in de Verenigde Staten van Amerika (VS) gebeurt. Dit heeft invloed op de toekomst van ons allen.

Dit artikel gaat over de verschuiving van de macht van degenen die ons willen controleren en overheersen (door ons onwetend en in angst te houden), naar vrijheid en welvaart voor alle bewoners van deze planeet.

Het is heel belangrijk dat wij bewust zijn van de inhoud en de omvang van de wijze waarop de mensheid de afgelopen eeuwen en de laatste decennia in het bijzonder bedrogen is door krachten die niet het goede voor hebben met anderen, maar uitsluitend met zichzelf. Aan dat bewustzijn wil ik graag, mede door dit artikel, bijdragen.

De afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan inzien dat veel narigheid in de wereld (oorlogen, aanslagen, economische crises, zgn. natuurrampen, etc.) geen toevallige incidenten zijn, maar deel uit maken van een alomvattend boos plan.

Het bewustzijn hiervan dringt steeds meer door in verschillende lagen van de wereldbevolking. We zien dan ook steeds meer klokkenluiders naar voren treden om het tij te keren, met gevaar voor eigen leven. Meer en meer mensen kiezen er voor de apathie en onverschilligheid (“daar kunnen we in ons eentje toch niets aan doen”) los te laten.

De veranderingen worden geleidelijk zichtbaar en daar zal ik voorbeelden van noemen. Veranderingen waaruit we moed, vertrouwen en hoopvolle verwachtingen kunnen putten.


Inhoudsaanduiding:
Recente veranderingen / De Elite / Hoe is het zover kunnen komen? /
November 2016, Donald Trump verkozen tot president / Waarom is de tegenwerking zo heftig? / Meer goed nieuws / Afronding en conclusies

 
1. Recente veranderingen.
Er is sprake van een ommekeer in de verhoudingen tussen Noord- en Zuid-Korea en tussen Noord Korea en de VS. Sinds het einde van de oorlog tussen Noord en Zuid Korea – van 1950 tot 1953 (maar zonder vredesakkoord) – zijn de verhoudingen niet zo goed geweest als nu. De dreiging van een nucleaire oorlog is voorbij en er is zelfs sprake van dat Noord en Zuid Korea samen een team vormen voor de Olympische Zomerspelen in 2020 én samen een bod willen doen om de Olympische Spelen van 2032 te organiseren.

Islamitische Staat (of Daesh) is zo goed als verslagen in Syrië en de VS overweegt haar troepen terug te trekken uit dat land (als Iran dat ook doet). Vrede lijkt nabij.

Er vinden vredesonderhandelingen plaats tussen zowel de regering van Afghanistan en de Taliban, als tussen de VS en de Taliban. Waartoe die precies gaan leiden is nog niet te overzien, maar het feit dat het gebeurt is hoopgevend na 17 jaar oorlog. De VS stuurt ook hier kennelijk aan op vrede en terugtrekking van haar militaire eenheden.

Dan is er Iran. De VS heeft zich teruggetrokken uit de overeenkomst over het houden van controle over de ontwikkeling van nucleaire activiteiten in Iran. Deze deal, opgezet door Barack Obama – de vorige president van de VS – ging, zoals nu duidelijk wordt, gepaard met grote sommen geld die Iran toegestopt kreeg. De landen in Europa betaalden daar ook aan bij, maar staan er nu alleen voor, nu de VS zich heeft teruggetrokken (en dus niet meer bijdraagt).
Ondertussen wisselen Iran en de VS dreigende taal uit, terwijl er mogelijk in het geheim al gesprekken plaatsvinden. Die dreigende taal vond eerst ook plaats tussen Noord Korea en de VS, maar dat leidde uiteindelijk tot een belangrijke ommekeer. Gaat dat ook gelden voor de relatie tussen Iran en de VS? Dat zou geweldig zijn.

Al deze veranderingen vonden/vinden plaats sinds Donald Trump president is van de VS. Er valt veel te zeggen over het vaak ondiplomatieke taalgebruik van Trump, maar dat hij de ongevraagde inmenging door de VS in andere landen wil beëindigen, is een trendbreuk ten opzichte van het beleid gedurende vele decennia van een groot aantal van zijn voorgangers.

Om dat de onderstrepen wijs ik op de speech van Trump tijdens de bijeenkomst van Verenigde Naties op 26 september 2018 waarin hij onder andere het volgende zei: “I honour every nation to pursue its own customs and traditions. The United States will not tell you how to live or work or worship. We only ask that you honour our sovereignty in return” (Ik respecteer iedere natie die zijn eigen gewoonten en tradities nastreeft. De Verenigde Staten zal u niet vertellen hoe te leven, werken of bidden. Wij vragen alleen dat u in ruil daarvoor onze soevereiniteit respecteert).

Ook de onenigheid tussen de VS en de EU over de hoogte van bijdragen aan de NATO-budgetten, duidt er mogelijk op dat de VS haar troepen wil verminderen of geheel terugtrekken uit de landen in Europa.

Er zijn meer positieve veranderingen, waarover later meer (in dit artikel of andere op deze website), waaronder het bevel tot uitvoering (EO/Executive Order) op 21 december 2017 van president Trump om een eind te maken aan (grootschalige) mensenhandel (human trafficking) en kidnapping en seksueel misbruik van kinderen (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-working-end-human-trafficking/) (Engels).
Op de rol van mensen-/kinderhandel ga ik in bij “Waarom is de tegenstand zo heftig?”

 
2. De Elite

Een kleine groep van mensen (minder dan 1 % van de wereldbevolking) is zo rijk, dat wij allen in overvloed zouden kunnen leven als deze mensen hun geld met ons zouden delen. 

De macht van deze Elite loopt voor een groot deel via een aantal grote banken (Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Barclays, BIS (Bank for International Settlements)) waaraan onder andere de volgende namen/personen verbonden zijn: de Rockefellers, de Rothschilds, de Warburgs, Soros. Behalve dat de Elite ultra-rijk is, heeft zij door haar financiële bemoeienis grote invloed op wat er gebeurt in de wereld. Zij bepaalt in hoge mate het beleid en de besluiten van de centrale banken in de wereld, zowel nationaal als internationaal.

De Elite bezit daarnaast veel geld, aandelen en stemrecht in grote boven-nationale industrieën en ondernemingen. Zij was tot voor kort *) veel machtiger dan de regeringen van onder andere China, Rusland en de VS. Omdat zij in hoge mate geïnfiltreerd is in vele regeringen, heeft zij grote invloed op zogenaamde “democratische” processen en besluiten. Belangrijke beslissingen werden*) decennialang genomen door instituties die groter en machtiger zijn dan afzonderlijke (unies van) landen.

Woodrow Wilson, de 28e president van de VS (1913-1921) zei het zo:
The growth of the nation… and all our activities are in the hands of a few men… We have come to be one of the worst ruled; one of the most completely controlled and dominated governments in the civilized world… no longer a government of free opinion, no longer a government by conviction and the free vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.

Vertaling: De groei van de natie …..en al onze activiteiten zijn in de handen van enkele mannen …We zijn geworden tot een van de slechtst bestuurde; een van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de beschaafde wereld … niet langer een regering van vrije opinie, niet langer een regering van vaste overtuigingen en vrije stemming van de meerderheid, maar een overheid op basis van de mening en dwang van een kleine groep dominante mannen.

Ook andere presidenten, zoals John F. Kennedy, hebben gewaarschuwd voor de macht van enkelen die de macht van de bevolking en haar gekozen bestuurders te boven gaat.

De Elite, ook wel Cabal of Deep State (geheime wereldregering) genoemd, heeft haar eigen visie op (en agenda voor) de aarde en de mensheid, waarbij het er vooral op neer komt dat zij rijk en aan de macht blijven. Gaat dat niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.

Ondanks haar enorme rijkdom en huidige macht wil de Elite de vólledige macht en wereldwijd alle rijkdom en grondstoffen in bezit krijgen. Ze is daarom al eeuwenlang, generatie na generatie, bezig om een totaalheerschappij op te richten die zij de Nieuwe Wereld Orde (NWO) noemt. De NWO bepleit één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie. https://irmaschiffers2014.wordpress.com/?s=nwo (video; 27 min., met ondertiteling in het Nederlands).

Eén van haar ideeën is dat de wereldbevolking aanzienlijk kleiner zou moeten zijn dan die nu is. Daarover hebben verschillende “top”-leiders gruwelijke uitspraken gedaan.

Zoals Michail Gorbatsjov:
We must speak more clearly about sexuality, contraception, about abortion, about values that control population, because the ecological crisis, in short, is the population crisis. Cut the population by 90% and there are not enough people left to do a great deal of ecological damage”.

Vertaling: Wij dienen ons duidelijker uit te spreken over seksualiteit, geboortebeperking, over abortus, over de waarden die de populatie controleren, omdat de ecologische crisis, kort gezegd, de bevolkingscrisis is. Wanneer je de bevolking met 90% vermindert zul je zien dat er niet veel mensen over zijn die een grote ecologische schade kunnen berokkenen.”

Ook voormalig president Obama blijkt een pleitbezorger voor de Nieuwe Wereld Orde. Tijdens de Bilderberg Conferentie in juni 2018 zei hij daarover het volgende
(https://www.youtube.com/watch?v=44kW03sfKrI&app=desktop) (19 sec.)

… and for the international order that we have worked for generations to build, ordinary men and women are too small minded to govern their own affairs, that order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign.

Vertaling:”… en voor de internationale orde die we gedurende generaties hebben opgebouwd, zijn gewone mannen en vrouwen te kleingeestig om hun eigen zaken te regelen, zodat orde en progressie slechts bereikt kan worden, wanneer individuen hun rechten overgeven aan een oppermachtig heerser.”

Zie voor bovenstaande en andere uitspraken en de ideeën over de Nieuwe Wereld Orde:
https://www.wanttoknow.nl/economie/de-wereldelite-vertelt-over-haar-plannen/

 

3. Hoe is het zo ver kunnen komen?
De Elite heeft in de loop van de eeuwen een grote invloed/macht opgebouwd in de verschillende industrieën (voedsel, wapens/oorlog, farmacie, banken, olie, film, muziek en nieuwsmedia) en is geïnfiltreerd in grote organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), en de NAVO, Twitter, Google, Facebook en in onder andere de regeringen van China, Rusland en de VS. Dat dit een bewuste, planmatige overname is van de macht in de wereld wordt beschreven in verschillende artikelen, zoals hiervoor genoemd.

Geld verdeelt
Een belangrijk instrument om macht uit te voeren en te behouden is geld. Geld is een middel om te verdelen en te heersen, vooral als je er zelf al veel van hebt. Er zijn veel manieren om er meer van te krijgen, zoals via belastingen, verzekeringen, rente.

Wat te denken van de wapenindustrie en het organiseren van oorlogen, waarbij je als wapenfabrikant kunt verdienen aan beide (of meerdere) partijen die oorlog voeren?
Hoe je een oorlog kunt uitlokken heeft de geschiedenis meerdere malen laten zien onder de noemer van een valse vlag operatie.

De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegt de vlag van een ander land voert. Het aangevallen schip denkt, vanwege die vlag, te maken te hebben met een bevriend land. De aanval wordt aan dat bevriende land toegeschreven. Dat kan leiden tot een oorlog tussen beide landen, terwijl de piraten er stiekem tussen uitknijpen.

Bij valse-vlag-aanslagen in de huidige tijd is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgt van de aanslag wordt in de media aangezien voor zgn. ‘lonely shooter’, terwijl het in werkelijkheid een door mind-control geprogrammeerde zondebok (patsy) is. Vaak vinden zij tijdens of vlak na de aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen. Degenen (Elite/Cabal) die de aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben, blijven onbekend en buiten schot. Zie ook http://wakkeremensen.blogspot.com/2016/07/wat-is-een-valse-vlag-operatie-30-juli.html

Hier volgen drie voorbeelden van valse-vlag-aanslagen (maar er zijn er vele):
> De aanslag op de Twin-Towers op 11 september 2001 in New York, waarbij de VS een argument zocht (en steun van de bevolking) om het Iraq van Saddam Hoessein binnen te vallen. Het doel was de olie-belangen en de (petro-) dollar veilig te stellen. De aanval werd toegeschreven aan Osama Bin Laden, die in werkelijkheid Tim Ozman heette en goed bevriend was met o.a. Hillary Clinton en Barack Obama.

> De aanslag op het vliegtuig MH17 boven Oekraïne, om Rusland schuld te geven en te provoceren tot een oorlog met het Westen. Het uitlokken van oorlogen past in de plannen van de Elite voor een totale overheersing van de mensheid en het tot stand brengen van de Nieuwe Wereld Orde.

> De inval in Syrië door Israël, Iran, de VS en haar Europese bondgenoten werd
gelegitimeerd door de zogenaamde chemische aanvallen toegeschreven aan president Bashar al-Assad op zijn eigen Syrische bevolking. Na nog verschillende van deze gecreëerde, maar niet bewezen, gifaanvallen lijkt het er meer op dat de geallieerde partijen in Syrië een argument nodig hadden om hun belangen in het Midden Oosten veilig te stellen. Inmiddels heeft Syrië met steun van Rusland de orde in het land bijna geheel hersteld en keren vele gevluchte Syriërs terug naar hun vaderland.
Syrië (en ook Jordanië) heeft een hoogontwikkelde samenleving en vormt een
bedreiging voor de SuperElite in Israël, gesteund door de Elite/Cabal-elementen in
Saoedi-Arabia en de VS.

Voor nadere informatie over Oekraïne en Syrië verwijs ik naar de volgende links:
http://wakkeremensen.blogspot.com/2018/03/poetin-interviews-door-oliver-stone.html#more en een van januari 2017 in het Algemeen Dagblad. Daar waar gesproken wordt over de “Amerikanen”, gaat het over Elite/Cabal-elementen. https://www.ad.nl/nieuws/poetin-en-assad-hebben-mijn-leven-gered~add21ab7/

Ole Dammegaard (https://www.lightonconspiracies.com /Engels) doet al 30 jaar onderzoek naar de valse-vlag-aanslagen in de wereld en heeft een patroon ontdekt volgens welke deze aanslagen steeds verlopen. Ook Irma Schiffers heeft daarover regelmatig geschreven: de volgende link gaat over de aanslag op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo op 7 januari 2015:
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/01/01/het-waarheidsjaar-2016-in-met-ole-dammegard/

Vele valse-vlag-aanslagen in Amerika, Europa of waar dan ook de afgelopen jaren hadden tot doel meer angst en onzekerheid te zaaien en de roep om meer veiligheid, politiegenten op straat en om andere maatregelen uit te lokken, om degenen die de macht hadden nog meer macht en mogelijkheden tot controle en dominantie te geven.
Het is een bekend patroon: 1) probleem: angst zaaien, 2) reactie: de bevolking vraagt om een sterke leider en/of strenge maatregelen, 3) oplossing: nieuwe wetgeving (vaak noodtoestand) die leidt tot een beperking van de bewegingsvrijheid en privacy voor allen (behalve voor de machthebbers).

Andere aanslagen hebben als doel om de aandacht van iets anders af te leiden. Bijvoorbeeld op het moment dat Trump een belangrijke speech wil houden of afkondiging wil doen. Of toen Donald Rumsfeld, de dag voor de aanslagen op de Twin Towers, aan het publiek bekend maakte dat in het budget van het Pentagon (Ministerie van Defensie in de VS) een bedrag van 2,3 triljoen dollar gemist werd. https://www.reddit.com/r/The_Donald/comments/53i3kn/9102001_rumsfeld_says_23_trillion_missing_from/ (Video, 3:09 min.)

Misleiding door de Farmaceutische industrie
De farmaceutische industrie, ook in handen van de Elite/banken, levert ook heel veel geld op.  De volgende video (9:45 min.) gaat over een Onderzoek van Radar over de misleiding door de Farmaceutische industrie: https://www.youtube.com/watch?v=GtpinXncZZo (video 9:46 min.)
Voor meer informatie over dit onderwerp, zie: https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/02/14/de-misdaad-van-de-farmaceutische-industrie/ (tekst en video, 7:42 minuten)

De behandeling van hoog cholesterol is ook zo’n een voorbeeld. Professor Dr. Walter Hartenbach toont via onderzoek aan dat de huidige aanpak van cholesterol gebaseerd is op misleiding. In zijn boek “De cholesterol leugen” (ISBN 978-90-202-4394-9), zegt hij dat de farmaceutische industrie (de ‘cholesterol mafia’) niet miljoenen, maar miljarden stopt in wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens worden op basis van gemanipuleerde zogenaamd wetenschappelijke statistieken beweringen gedaan over cholesterolgehaltes die ons in feite levenslang tot gebruikers van cholesterolverlagende medicijnen veroordelen. Professor Hartenbach levert het bewijs dat arteriosclerose en hartinfarcten niets met cholesterolniveaus te maken hebben. Integendeel cholesterol blijkt nodig te zijn om hartinfarcten te voorkomen.
Video van Radar over cholesterol (28:07 min.): https://www.youtube.com/watch?v=rN5yj1Tje_w

Voedsel en vaccinaties
Over genetisch gemanipuleerd voedsel, vaccinaties (die eerder ziek dan gezond maken) en over het loslaten van virussen zoals SARS, Ebola en HIV is al door verschillende mensen geschreven, evenals over chemtrails (moedwillige vergiftiging van mens en aarde).
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/de-waarheid-over-vaccins-en-vaccinaties/
Een ander artikel over vaccinaties: http://www.lucardie.eu/wat-doen-we/invloed-vaccinaties

Een uitstekend Nederlandstalig boek over chemtrails is “Hemel onder Vuur; een diepgaand onderzoek naar chemtrails” van Fred Teunissen. Op pagina 60 van dit boek wordt een prima video genoemd over de reden van de opwarming van de aarde: “Unstoppable Solar Cycles: The real story of Greenland”. https://www.youtube.com/watch?v=zDOgWeTAas0 (13:43 min., Engels)

De rol van de Mainstream Media (MSM)
Sinds de USSR uiteen is gevallen en President Yeltsin de macht overgedragen heeft aan Vladimir Putin, werkt Rusland niet meer mee aan de ideeën/agenda van de geheime wereldregering, de Elite.
Door het verstrekken van onjuiste informatie via de media om alles wat Putin (Poetin) doet in een kwaad daglicht te stellen, probeert de Elite hem/Rusland onderuit te halen. Steeds weer wordt herhaald dat Rusland een bedreiging vormt voor de Westerse landen en uit is op expansie, en om andere landen aan zich te onderwerpen.

http://stateofthenation2012.com/?p=8159 Dit lange artikel (in het Engels) – over de periode na de ineenstorting van de USSR -, zet uiteen hoe de Elite Rusland heeft beroofd van al haar belangrijke eigendommen en natuurbronnen. Het artikel laat zien hoe Boris Yeltsin en Vladimir Putin de uitverkoop van Rusland aan de Elite doorzagen en dat terug hebben gedraaid. Van het artikel heb ik een kort uittreksel gemaakt in het Nederlands [bijlage wordt binnenkort toevoegd]

De Mainstream Media (MSM), dat zijn de grote nieuwsagentschappen en kranten, die in opdracht van hun financiers (de Elite), een grote rol spelen in het verspreiden en herhalen van verhalen die slechts één doel dienen, namelijk de bevestiging van de macht van de Elite. De invloed, het dictaat van de grote nieuwsagentschappen spreidt zich, als propaganda, ook uit tot de nieuwsrubrieken op TV en radio en de kranten in Europa.

Via deze informatiestromen, en via de film- en muziekindustrie en (de censuur door) YouTube, Google, Facebook en Twitter heeft de Elite een enorme invloed op ons gedachtengoed en op de manier waarop wij denken dat de wereld in elkaar zit. Het is een vorm van indoctrinatie en hersenspoeling waarvan de aard en omvang nog nauwelijks te bevatten en te overzien is.

 

4. November 2016, Donald Trump verkozen tot president
De verkiezing van Donald Trump (Republikein) tot president van de VS, was voor de heersende klasse (de Elite), inclusief Hillary Clinton (Democraat) een grote en volstrekt onverwachte tegenslag. Sindsdien doet de Elite er alles aan om Trump tegen te werken en hem in diskrediet te brengen en hem te ontslaan. De Mainstream Media speelt daarin een grote rol.

Zo werd het verhaal dat de Russen de verkiezingen hebben beïnvloed en dat er vanuit het campagneteam van Trump contacten zijn geweest met de Russen, door de Mainstream Media volledig uitvergroot en voortdurend herhaald. Het onderzoek van de speciale aanklager Robert Mueller heeft echter na twee jaar nog niets daarvan kunnen aantonen.

Wat opvalt in de politiek van de VS is dat de Republikeinen als conservatief worden aangemerkt en op dit moment een belangrijke rol spelen als patriotten (Patriots). Zij zetten zich in om de grondwet (The Constitution, die door de Elite buitenwerking is gesteld), inclusief al haar democratische waarden, in ere te herstellen.
Daartegenover staan de Democraten, die gezien worden als links/communistisch /marxistisch. Het zijn vooral de Democraten, zoals Obama en de Clintons, die zich de laatste jaren hebben laten leiden door de belangen van de Elite. Hun pleidooien voor vrouwenrechten, abortus en het welzijn van immigranten worden slechts gebruikt om goodwill voor zichzelf te kweken.

 

5. Waarom is de tegenwerking zo heftig?
Verschillende bronnen geven aan dat er sprake is van een ware oorlog die voor een groot deel achter de schermen plaats vindt. Er staat enorm veel op het spel, zoals de rol van de onafhankelijke (lees: eigenmachtige) centrale banken, de as van de macht en de wereldlijke geldhandel. De Elite, de geheime wereldregering, wil zich de absolute macht en de onderwerping van de bevolking niet laten afnemen.

Wat steeds duidelijker begint te worden, is dat deze schaduwregering belangrijke zaken voor ons verborgen heeft gehouden en wil houden, zoals uiterst geavanceerde technologieën voor genezing en voor een langer leven van mensen, uitgebreide ruimteprogramma’s met zeer geavanceerde ruimtevaartuigen, vrije energie en bezoeken aan andere planeten. Zie https://www.exopolitics.org (Engels)

Hoe is het mogelijk dat de Elite zolang haar geheimen heeft kunnen bewaren? Een deel van het antwoord is dat veel mensen gecompromitteerd (er ingeluisd) zijn. Dat wil zeggen dat ze bij een geheim zijn betrokken én dat zij een gelofte (zoals bij de Vrijmetselaars) hebben gedaan om er niet over te spreken, óf dat in een situatie zijn gebracht die tegen hen gebruikt kan worden als zij hun mond open doen over een geheim.

Stel je voor dat je als ambitieus medewerker (en met goede promotie mogelijkheden) van een groot bedrijf of overheidsinstelling door je collega’s meegenomen wordt naar een feestelijke bijeenkomst met veel (bekende) mensen en er blijkt na enige tijd sprake te zijn van een voorstelling waarbij kinderen seksueel worden misbruikt (en erger).
Mocht je walgen van wat je ziet en willen weglopen, dan wordt je waarschijnlijk bij de deur staande gehouden door iemand die je gaat vertellen dat er foto’s van je zijn genomen die tegen je gebruikt kunnen worden als je uit de school klapt. Of er wordt gezegd dat de namen en adressen van je familieleden en vrienden bij de organisatie bekend zijn…….

Ronald Bernard was werkzaam in de valuta- en depositohandel en is daar met gevaar voor eigen leven uitgestapt. In het volgende interview vertelt hij over die criminele wereld
https://www.youtube.com/watch?v=VzoaxTudJks&feature=youtu.be (video, 39:17 min.)

Vanwege bovengenoemde praktijken heeft Donald Trump op 21 december 2017 een commissie in het leven geroepen (zie ook einde punt 1 van dit artikel) om dit alles aan het licht te brengen en op te heffen. Vermoed wordt dat het compromitteren van mensen op grote schaal plaats heeft gevonden en dat onder andere een groot deel van de leden van de Senaat (in de VS) hierdoor beïnvloed is. Daardoor loopt de democratie en het landsbestuur groot gevaar.

Sinds het aantreden van Trump als president (januari 2017) zijn, gebaseerd op zijn beleid, ruim 50.000 verzegelde aanklachten opgesteld door het juridisch apparaat in de VS tegen mensen van de Elite die zich de afgelopen jaren gekeerd hebben tegen het landsbelang en/of betrokken zijn in de omvangrijke kinderhandel/-verkrachting en moord.

Ook daarom is de strijd zo heftig, omdat vele mensen – daders en degenen die er ingeluisd zijn – vrezen dat zij voor de rechter moeten verschijnen en zwaar gestraft zullen worden.

 

6. Meer goed nieuws
Er bestaat een internationale groep van mensen, vanuit verschillende overheidsinstel-lingen, de Alliantie (Alliance), die met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal de aarde willen bevrijden van de Elite/Cabal. In de V.S. zou inmiddels 90 % van de militairen tot de Alliantie behoren.

De Alliantie zoekt al decennia lang naar mogelijkheden om de macht van de Elite te breken. In het verleden zijn daartoe zonder succes pogingen ondernomen. Ook President Kennedy werkte al samen met de Alliantie en is waarschijnlijk om die reden vermoord is.
Was hij (en later ook president Reagan) misschien nog onvoldoende op de hoogte hoezeer de Elite/Cabal zich via verschillende personen en wetgeving verankert heeft in nationale en internationale private en overheidsorganisaties? De moord op Kennedy geeft aan dat de Elite zich door niets en niemand laat tegenhouden om haar plannen volledig uit te voeren.

Het verhaal gaat dat de Alliantie ruim voorafgaande aan de verkiezingen in november 2016 voor een nieuwe president in de VS, aan Donald Trump gevraagd heeft om zich verkiesbaar te stellen. Hij is zo rijk en dus onafhankelijk, dat hij met geld niet te chanteren is. Hij wordt niet gerekend tot de Elite/de Cabal, ondanks dat hij met ze omging/-gaat. Hij heeft bewezen een non-conformist te zijn en dus afstand te kunnen nemen van algemeen geldende (maar niet altijd juiste) uitgangspunten.

Bij zijn aantreden als president was Trump omringd met vele (overheids-) adviseurs, waarvan hij slechts gedeeltelijk geweten zal hebben dat ze een gevaar zouden betekenen voor het uitvoeren van zijn ideeën en zijn eigen positie als president. Het heeft hem bijna twee jaar tijd gekost om binnen de overheid zuiveringen door te voeren.

Het is inmiddels bekend dat binnen de hoogste kringen van onder andere de FBI (Federal Bureau of Investigation / Federale Opsporingsdienst) en de DoJ (Department of Justice) medewerkers betrokken waren bij het bespioneren van Trump tijdens zijn campagne voor het presidentschap en na zijn inauguratie als president. De Elite/Deep State heeft, waarschijnlijk om de aandacht af te leiden, via de Mainstream Media het verhaal in de wereld gezet dat Rusland zich bemoeid heeft met de verkiezingen in de VS en dat Trump daarvan geweten zou hebben. In een afzonderlijk artikel zal ik daar op ingaan [artikel wordt binnenkort toevoegd]. Het afluisteren van de president of presidentskandidaat wordt in de VS beschouwd als een grote misdaad.

Individuele medewerkers in verschillende overheidsorganen hebben jarenlang met lede ogen moeten aanzien hoe de Elite de zaken naar haar hand zette, met medewerking van andere collega’s – binnen onder andere de CIA (Central Intelligence Agency / Centrale Inlichtingendienst), de FBI en de DoJ.

Recent zijn 119 mensen uit alle geledingen van overheidsorganisaties in de VS naar voren gekomen via Your Voice America (https://yourvoiceamerica.tv) om alle leugens van de afgelopen decennia aan de kaak te stellen en te documenteren.

In dit verband is er nog een feit te melden, die Trump’s onafhankelijke geest laat zien: de benoeming van Republikein Brett Kavanaugh als rechter aan het hooggerechtshof (the Supreme Court) in de VS. Nu zijn er 5 Republikeinse en 4 Democratische rechters. Deze doorslaggevende stem van Kavanaugh maakt het nu mogelijk om massa-arrestaties op basis van de ruim 50.000 aanklachten (zie punt 5) te verrichten. Het is niet voor niets dat de Elite zich met hand en tand verzet heeft tegen de benoeming van Kavanaugh tot rechter van het hooggerechtshof door hem te beschuldigen van seksuele intimidatie.

———-

Tot voor kort” en “werden*) (zie pagina 2 “De Elite”): het zou onjuist zijn nu nog te zeggen dat de Elite veel machtiger is dan de regeringen van onder andere China, Rusland en de VS.
De omstandigheden veranderen. Alhoewel nog machtig en invloedrijk, maar ook ernstig verzwakt, verliest de Elite haar macht en grip op de bevolking van de Aarde.

 

7. Afronding en conclusies
Het is heel belangrijk dat meer mensen bewust worden hoe onze denkwereld gevormd is door de kwade krachten die ons willen (blijven) controleren en overheersen en ons als slaven voor hun karretje willen spannen. Verdeeldheid zaaien – ras, sekse, religie, oorlog, geld – is een gevaarlijk instrument in handen van de Elite.

We worden op een enorme manier voor de gek gehouden met grote sportevenementen in eigen land en daarbuiten en prachtige televisieshows, tussendoor voorzien van stuitende reclames, die via versluierde boodschappen ons onderbewuste beïnvloeden.
We hebben het geaccepteerd en vinden het wel goed …. totdat de werkelijkheid tot ons doordringt …..

Het is niet mijn bedoeling anderen af te houden van het volgen van sportevenementen en televisieshow, maar bewust te maken dat dit voor de Elite instrumenten zijn om ons slapende te houden en geen aandacht te hebben voor de grotere verbanden van hun misdaden.

Behalve Trump en mensen van de Alliantie zijn er op allerlei plaatsen en organisaties in de wereld integere en intelligente mensen die (willen) bijdragen aan een betere wereld en graag een handje helpen om de Elite van de troon te stoten.

Over de rol van de Elite/Cabal, hun afschuwelijke daden en ideeën en hun slachtoffers wordt steeds meer duidelijk, dankzij een toenemend aantal klokkenluiders die naar voren treden en dankzij het werk van bijvoorbeeld de Alliantie, Trump en Putin. Nog weer anderen spelen via websites, YouTube en op andere manieren een belangrijke rol om informatie te verstrekken die niet bepaald en gedomineerd wordt door de Mainstream Media.

Bij het aanhoren en lezen van informatie van de Mainstream Media en via alternatieve wijze is het belangrijk een goed onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.
David Wilcock (https://www.divinecosmos.com) heeft jarenlang informatie verzameld die hij verkreeg van insiders. Pas nadat hij, onafhankelijk van elkaar van verschillende insiders dezelfde informatie kreeg, trad hij ermee naar buiten. Dat deed hij o.a. via zijn programma’s Cosmic Disclosure en Wisdom Teachings op https://www.gaia.com en bij andere gelegenheden.
Wees gewaarschuwd dat er op internet er ook informatiekanalen zijn die slechts gedeeltelijk juiste informatie verstrekken, maar ook gedeeltelijk disinformatie om ons op het verkeerde been te zetten.

Hieronder volgend twee interessante video’s die dit artikel ondersteunen:
Op https://kauilapele.wordpress.com/ trof ik op 18 oktober jl. de volgende video – We are the plan; It’s time to turn off the media, follow your instincts, trust yourself and BE THE PLAN! – aan, die in vele talen ondertiteld is (te wijzigen via “instellingen”): https://youtu.be/MRtEgdgj_XQ (9:10 min.).

De volgende video – The storm is upon us; A glorious future await us – is van een eerdere datum: https://www.youtube.com/watch?v=3vw9N96E-aQ (13:08 min., Engels) en ook zeer de moeite waard.

In de VS is een beweging ontstaan die zich de Walk Away Movement noemt. Zij voelen zich bedrogen door de Democratische Partij en de elementen van de Elite daarbinnen. Hier volgt een video (19:39 min., Engels) waarin de oprichter van die beweging Brendon Straka een indrukwekkende speech houdt en onder andere zijn eigen ervaringen deelt: https://youtu.be/cy6Bf9iyZm0. Brendon Straka is gay (homo) en komt daar openlijk vooruit. In de VS is dat bijzonder omdat homo’s vaak geheel onterecht gelijkgesteld worden aan pedofielen.

Ik vraag niet om de informatie die ik hier schrijf klakkeloos aan te nemen. Gebruik je eigen waarnemingen en onderscheidingsvermogen.
Vanwege het belang van een groter bewustzijn heb ik dit artikel geschreven voor de mensen, familie en vrienden waarmee ik in verbinding sta. Niet omdat ik het allemaal al wel weet, maar om zaken te delen waarmee we elkaar kunnen helpen de wereld beter te begrijpen en om voorbereid te zijn op belangrijke positieve veranderingen.

De informatie die in de naaste toekomst beschikbaar komt, zal voor ons allen schokkend zijn. Met name over degenen die in de VS aangeklaagd en veroordeeld zullen worden. Informatie over de aard en omvang hun daden die onze verbeelding te boven gaat en waardoor we ons bedrogen en verraden en ziek zullen voelen. Het zal kunnen leiden tot grote boosheid en opstandigheid onder mensen.

Na de val van de Elite/Cabal zal er informatie komen over programma’s voor het opheffen van armoede over de hele wereld, over projecten om de aarde op te schonen, en om nieuwe eco-systemen tot stand te brengen in woestijnen, poolgebieden en zogenaamde dode oceaan zones. En nog veel meer …

1 november 2018

 

Update – 1 juni 2019

De Alliantie (zie punt 6) is al decennia bezig om de Elite/Cabal aan te pakken en te verslaan. 

De overwinning van Trump bij de verkiezingen in 2016 was een grote omslag, omdat die overwinning door bijna niemand werd verwacht en zeker niet door de Democraten.

Hillary Clinton dacht, nadat ze acht jaar daarvoor nipt was verslagen door Obama, dat nu haar tijd als president zou aanbreken. Toen dat niet zo uitpakte ontstond een campagne van de Elite (inclusief veel medestanders van Hillary Clinton) en de Mainstream Media om Trump aan te vallen en te proberen hem in diskrediet te brengen op een manier en een schaal die nooit eerder in de Amerikaanse politiek en samenleving is vertoond. 

In het verleden, inclusief de afgelopen jaren had de Elite het heft stevig in handen. Zij had haar vertakkingen en invloed in regeringen (vooral via de CIA) overal in de wereld.

Met de komst van president Trump is daar langzaamaan verandering in gekomen. Tot voor kort werd steeds achter de feiten van de Elite aangelopen. Als de Elite een zet deed, bijvoorbeeld een oorlogsverklaring vanuit Noord Korea of Iran, of een (onterechte) bewering via de media dat Syrië een chemische aanval op haar eigen bevolking had uitgevoerd, dan geloofden anderen dat.

Trump en de Alliance hebben dat beeld kunnen veranderen. Op de ene of andere manier hebben zij het voor elkaar gekregen dat de Elite nu achter de feiten aanloopt, dat ze heel veel terrein verliezen en in paniek raken. Degenen die het in het verleden eens waren in hun handelen om Trump onderuit te halen, duwen nu elkaar onder de bus. Een voorbeeld daarvan betreft John Brennan, James Comey en James Clapper: https://thedailyconspiracy.com/2019/05/21/clapper-brennan-and-comey-turn-on-each-other/ 

Ondanks dat de Elite nog in staat is veel gevaar aan te richten en er steeds op uit is om op wereldniveau oorlogen organiseren, verliezen ze veel terrein. Dat is recentelijk bevestigd door Corey Goode (www.spherebeingalliance.com) en de hier eerder genoemde David Wilcock. Zij onderhouden als weinigen contact met de Alliance. 

Wat ook opvalt is dat Trump nu hij het voortouw heeft, dingen doet, zegt of schrijft om de Elite uit haar tent te lokken, om ze hun kruit te laten verschieten (totdat ze dat niet meer hebben).

De Elite raakt daardoor meer van slag en in paniek en doet voorspelbare dingen.

In punt 1 van dit artikel schreef ik over recente veranderingen in Noord Korea, Syrië, Afghanistan en Iran. Wat Iran betreft is daar tot op heden weinig over zichtbaar geworden, behalve dat Iran kortgeleden te kennen heeft gegeven aan de Europese landen dat zij zich terug wil trekken uit het nucleaire akkoord dat in het verleden met Europa en de regering Obama werd afgesloten. Iran heeft nu ook laten weten met de Verenigde Staten te willen praten, indien eerst de bestaande sancties teruggedraaid worden.

 

Een nieuwe situatie doet zich voor in Venezuela. Die situatie is complex. 

Venezuela is sinds lang een doorn in het oog van de Cabal/Elite, die de overheersing wil van de  hele wereld, inclusief onder andere Venezuela, Syrië en Rusland. Venezuela heeft bijna de grootste olie-voorraad ter wereld, genationaliseerd in 1975. Onder leiding van Chavez (sinds 1999) en Maduro (sinds 2013) heeft Venezuela steeds geweigerd te voldoen aan de eisen van de Verenigde Staten (lees: Cabal/Elite). Dat hebben ze geweten. Want als resultaat van economische maatregelen, sancties, ondermijning en pogingen tot de moord op regeringsleiders, is het land, ondanks de grote olie-voorraden, in een grote financiële crisis is geraakt met een hoge inflatie. Er is een tekort aan vele goederen, producten en medicijnen die de bevolking voor het dagelijks bestaan hard nodig heeft.

Het is onvoldoende om alleen aandacht te schenken aan het imperialistische gedrag van de Verenigde Staten tijdens het bewind van (Elite-marionet) Barack Obama en zijn voorgangers. Het land gaat ook gebukt onder corruptie binnen en door de overheid. 

De berichten gingen al jaren gedurende het bewind van Chavez, dat hij zijn vrienden en medestanders financieel beloonde en opposanten bestrafte. Je moest altijd al voorzichtig zijn met je kritiek op de regering. 

De bevolking zal misschien minder bewust zijn van wat van buiten de grenzen op hun land afkomt en de eigen regering meer verwijten dan terecht is. Het gevolg is in ieder geval dat de steun van de bevolking voor het bewind Maduro, ook als protege van Chaves, aanzienlijk is afgekalfd. 

Temidden van de onvrede in het land heeft de voorzitter van het parlement, Juan Guaidó als opposant van Maduro zichzelf uitgeroepen tot interim-president en het leger opgeroepen zich bij hem aan te sluiten. Dat laatste is niet gebeurd. Het heeft er alle schijn van dat Guaidó een marionet van de Elite is. Venezuela op zichzelf is, met uitzondering van haar olie-rijkdom, voor de Elite niet belangrijk.

De belangen van de Elite/Cabal gaan de belangen van een individueel land (Venezuela, USA of welk ander land ook) verre te boven. De Elite zal alles doen, zelfs oorlogen, valse aanslagen, weersbeïnvloeding, epidemieën, mind control, etc., om haar macht te continueren en uit te breiden.

Ondanks de openlijke steun die Trump uitsprak voor Juan Guaidó, lijkt het er vooral op dat hij zijn invloed richt op de totstandkoming van overleg tussen de regering en de oppositie en op nieuwe verkiezingen. Ondanks zijn soms grote woorden (zoals ook bij Noord Korea en Iran) ligt het niet voor de hand dat Trump troepen wil sturen om Guaidó te ondersteunen. 

Trump heeft de afgelopen twee en een half jaar in woord en daad getoond, dat hij geen oorlogen wil en de soevereiniteit van anderen landen respecteert. Een trendbreuk met het verleden! Trump wil kennelijk ook hier (Venezuela) de Elite uitlokken tot het verspelen van haar kruit. 

Nadat het leger zich niet achter Guaidó heeft geschaard, vinden er in Oslo gesprekken plaats tussen de regering en de oppositie. De verwachting is dat dit ook de weg effent voor gesprekken in de toekomst tussen Maduro en Trump.

Geplaatst in Blogberichten | Een reactie plaatsen

Migrantenkinderen in de V.S.

In de media is veel aandacht voor migrantenkinderen in de V.S. die gescheiden worden van hun ouders. Zoals het beschreven wordt in de reguliere media en verteld wordt op het televisienieuws leidt dit tot veel verwarring en emoties bij het grote publiek.
Omdat de werkelijkheid naar mijn mening heel anders is en onder andere de menselijke emoties onterecht worden bespeeld, schrijf ik dit artikel.

Enkele feiten.
Wanneer vreemdelingen gezinnen zich melden (bij de checkpoints) aan de grens van de V.S. dan krijgen ouders en kinderen, voor de duur van hun asielaanvraag, tijdelijk onderdak aangeboden. Families worden niet uit elkaar gehaald.

Wanneer vreemdelingen illegaal de grens overkomen en opgepakt worden, dan worden kinderen gescheiden van hun ouders. Na ongeveer 20 dagen worden die mensen/families teruggestuurd naar het land van herkomst.
De reden van deze tijdelijke scheiding is dat bij Wet geregeld is dat volwassenen/ouders vanwege een misdrijf (het illegaal de V.S. binnenkomen) in de gevangenis thuis horen, maar (hun) kinderen niet.

Wat opvalt is dat vanaf 2010 er grote aantallen kinderen (zonder ouders/begeleiders) illegaal de grens van de V.S. overkomen. In de US worden zij “unaccompanied alien children” (UAC) genoemd (vreemdelinge kinderen zonder begeleiding). Het gaat om tienduizenden kinderen, waarvan overigens 52 % ouder is dan 16 jaar. Bekend is dat in Zuid Amerikaanse landen, in de periode Obama, er billboards stonden met de tekst: “Kom naar de V.S. Stuur uw kinderen”.

Wat is er veranderd in de toepassing van de wetgeving sinds Obama?
Vanaf 2009 heeft voormalige president Barack Obama een aantal malen landen in Zuid Amerika bezocht. In april 2009 had hij een ontmoeting met 34 Zuid Amerikaanse staten. Hij hield een pleidooi om de samenwerking aanzienlijk te verbeteren door eeuwen oude idealen over immigratie en handel los te laten.

In januari 2011 komt Obama naar voren met een nieuwe politieke strategie voor een omvattende hervorming van het immigratiebeleid waarbij amnesty (generaal pardon) de belangrijkste pijler was.

In mei 2011 reist Obama naar Rio Grande, naar een gebied aan de grens met Mexico om zijn immigratie politiek nog eens onder de aandacht te brengen, waarbij hij repliek geeft op de stelling van de Republikeinen dat er aan de grens met Mexico een gracht met alligators nodig is om de vreemdelingen tegen te houden.

Direct na zijn herverkiezing in 2012 tekent Obama een executive order (decreet) voor het actieprogramma DACA (deferred action for childhood arrivals) met als doel te voorkomen dat miljoenen illegale vreemdelingen teruggestuurd (gedeporteerd) worden naar de landen waar ze vandaan kwamen. Dit programma biedt de illegale kinderen de mogelijkheid een opleiding te volgen ten einde later een werkvergunning te kunnen krijgen.

In dezelfde periode toont onderzoek van de Central American Communities en de DHS (Department of Homeland Securities) aan dat er onder de verschillende presidenten grote verschillen zijn in het aantal illegalen dat teruggestuurd is naar hun land van herkomst: Clinton, 12 miljoen; Bush, 10 miljoen en Obama, 3 miljoen.

In mei 2013 bezoekt Obama opnieuw een aantal Zuid Amerikaanse landen, waaronder Costa Rica en versterkt de samenwerking met verschillende regeringsleiders, die hij vraagt meer individuen naar de V.S. te sturen.

In de zomer van 2013 steken grote aantallen UAC’s, via Mexico, de zuidelijke grens van de V.S. over, waarvan meer dan 20.000 uit El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua. De Mexicaanse media negeren dit verschijnsel volledig.

Uit cijfers van 2014 blijkt dat het aantal UAC’s met 850% is toegenomen sinds 2012.

In de lente van 2014, nadat er een jaar geen illegalen zijn teruggestuurd naar hun land, signaleert de DHS een stijging van het aantal criminele elementen dat samen UAC’s de landsgrenzen oversteekt. De media krijgen daar lucht van en schrijven daarover, terwijl het Witte Huis er alles aan doet om de toename van criminele elementen te verzwijgen.

Op 3 juni 2014 vraagt Obama aan het Congres een aanvullend budget van 3,7 biljoen dollar om oplossingen te vinden voor de grote toename van illegale(n) (kinderen). Van dat bedrag is 109 miljoen dollar besteed aan beveiliging aan de grenzen.
Verscholen in dit verzoek om een aanvullend budget zoekt Obama autorisatie (bij het Congres) om gelden van belastingbetalers te besteden aan fondsen voor advocaten/juristen om procedures te voeren ten behoeve van UAC’s en hun familie. In essentie vraagt hij het Congres goedkeuring om uitvoerende organisaties (van advocaten/juristen) de Wet te laten overtreden.
Sectie 292 van de Immigration Nationality Act verbiedt dat vreemdelingen door anderen (Amerikaanse burgers of organisaties) vertegenwoordigd worden.

De besteding van de rest van het bedrag van 3,7 biljoen dollar is niet bekend.

Wat is de positie van Trump?
Donald Trump heeft van begin af aan gezegd dat hij de grote instroom van illegalen tot staan wil brengen. Zijn opmerking over het bouwen van een muur tussen Mexico en de V.S. krijgt door het “beleid” van Obama wel een heel andere betekenis/dimensie. Hij wist ook dat het ongecontroleerd toelaten van illegalen de komst van criminele elementen en degenen die betrokken zijn bij kindermisbruik en -handel aanmoedigt.
Vanaf het begin van zijn presidentschap heeft hij het misbruik van kinderen en de handel in kinderen sterk veroordeeld en alles in het werk gesteld om die praktijken aan te pakken.

Op grond van de Wet is Trump genoodzaakt volwassen illegalen gevangen te (laten) zetten en kinderen elders op te (laten) vangen (voor ongeveer 20 dagen). Dit is ook zijn plicht en verantwoordelijkheid op basis van de grondwet.

De media hebben er de afgelopen tijd hun eigen verhaal van gemaakt met onder andere foto’s van kinderen die dateren van 2014. Zij gaan voorbij aan de feiten en het beleid van Obama zoals hiervoor genoemd. Zij zeggen dat Trump kan kiezen en suggereren dat hij de Wet kan overtreden (niet handhaven) zoals Obama dat ook heeft gedaan.

In essentie zijn illegalen degenen die de Wet overtreden en dat geldt ook voor advocaten en juristen die hen vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.
Wat de media willen is dat illegale vreemdelingen privileges verkrijgen die aan de reguliere Amerikaanse burgers onthouden worden. Immers wanneer een Amerikaanse burger de Wet overtreedt, gaat hij/zij de gevangenis in en wordt hij/zij gescheiden van zijn familie.

Wat was de reden van Obama voor dit beleid?
Wat bekend is en waarschijnlijk een rol speelt is dat vanaf december 2009 er in de media veel kritische aandacht was voor ObamaCare, het zorgsysteem dat Obama wilde invoeren. Maar ook vanwege andere items was de populariteit van de Obama-regering aanzienlijk gedaald.

Feit is dat de Democratische Partij in 2010 de “midterm” verkiezingen verloor (het grootste electorale verlies sinds 1918). Obama verloor daardoor ook de controle over de politieke macht in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen de meerderheid verkregen.

Het heeft er de schijn van dat Obama en de Democratische Partij via het toelaten van miljoenen immigranten (dankbare) stemmen hebben willen vergaren voor de presidentsverkiezingen in 2012 en voor de jaren daarna.

Conclusies
Het is opmerkelijk dat de regering Obama zo haar best heeft gedaan bewoners van Zuid Amerikaanse landen er toe over te halen om de grens naar de US over te steken en om tegelijkertijd het handhavingsbeleid over illegale vreemdelingen los te laten.

Veel belastinggeld is gebruikt om illegalen een opleiding te geven met het oog op een werkvergunning en om illegale vreemdelingen met behulp van advocaten te helpen hun rechtspositie te versterken. Die hulp van advocaten gaat in tegen de wet.

Degenen (media: journalisten en nieuwsagentschappen) die een verantwoordelijkheid hebben om het nieuws op een juiste manier bij het grote publiek onder de aandacht te brengen, hebben zonder vermelding van de voorgeschiedenis en met het tonen van oude foto’s vele mensen een onjuiste voorstelling van zaken gegeven en het hen emotioneel moeilijk gemaakt.

De media hebben geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de positie van vreemdelingen die illegaal de grens oversteken en vreemdelingen die zich melden bij de checkpoint aan de grens voor een asielaanvraag.

De media hebben de publieke opinie gemanipuleerd en president Trump in een kwaad daglicht gesteld.

Trump handhaaft de wet, die door het Congres in het verleden is aangenomen, terwijl hij ook nadrukkelijk al het mogelijke doet om kindermisbruik en -handel tegen te gaan.
Zijn voorganger, Obama liet dat achterwege. Daar schrijven de media niet over en ze deden dat ook niet tijdens het bewind van Obama.

Bron (onder andere): X22 Report on video, Episode 1595.B (www.x22report.com)

Geplaatst in Blogberichten | Een reactie plaatsen