Coaching

RajasthanBij voorkeur presenteer ik mijzelf als een “coach bij levensthema’s”. Om te groeien en de vreugde van het leven te voelen is het van belang te kunnen omgaan met angsten, weerstanden en conflicten die zich in een mensenleven voordoen en (kunnen) herhalen. Bij het herkennen van angsten en conflictpatronen, bij de rode draad in je leven en het toelaten van je diepste verlangens kan ik een zinvolle bijdrage leveren.

Coaching

Individuele coaching of aan een groep is er op gericht in de spiegel te kijken en patronen helder te maken, opdat je als individu of groep, met de inzichten van dat moment, kunt kiezen voor nieuwe wegen.

Lezingen & Workshops

Over de zaken zoals hierboven genoemd en elders op de website geef ik graag lezingen en workshops om (meer) helderheid te geven over principes en wetmatigheden die er toe doen om bepaalde zaken in het leven beter te begrijpen. De lezingen en workshops hebben een vorm waarin veel ruimte is voor interactie, om vragen te beantwoorden en inzichten te verwerven en te delen.

De lezingen zijn opgebouwd volgens een bepaalde structuur, waarbij na een korte introductie, ingegaan wordt op hoe wij creëren en hoe dat gaat met internationale conflicten. Het tweede deel van de lezing geeft ruimte om in te gaan op zaken die ons individueel en als groep bezighouden.

Bij coaching en workshops kan gebruik gemaakt worden van voice dialogue, systemisch werken (familie of organisatie-opstellingen), innerlijk kind contact en (dubbele) kernkwadranten.

Onderwerpen, inhoud, duur en toe te passen methoden tijdens de workshops worden afgestemd via de offertes.

Reacties zijn gesloten.