Naam en logo

Adhivesion

Dit woord komt uit het Hindi, de taal die gesproken en onderwezen wordt in de noordelijke staten van India. Adhivesion betekent ontmoeting. Ik laat me graag inspireren door de ontmoeting met anderen. Dat gebeurt in het dagelijkse leven doordat een ander me iets nieuws laat zien of me op een vernieuwende gedachte brengt. Of wanneer iemand me een spiegel voorhoudt, bijvoorbeeld, door me mijn eigenweerstand te laten voelen.   Adhivesion heb ik gekozen als naam voor mijn onderneming, mijn missie. Ik heb ervaren dat we alleen door de ontmoeting met anderen en door open te staan voor wat ons in die relatie geboden wordt, de kwaliteit van ons leven kunnen verbeteren. Via Adhivesion wil ik graag mijn ervaringen delen met anderen.

De lotusbloem

Deze lotusbloem vertegenwoordigt de grootste religies in India en drukt mijn respect uit voor een ieder ongeacht het beleden geloofssysteem. Zelf ben ik geen lid van een religieuze of spirituele organisatie.   In het logo staat ook het sarva dharma symbool. “Sarva: betekent “alle” en “dharma” betekent “Goddelijke wet”. De pilaar in het midden stelt het pad voor van eenwording met God. De bloeiende lotus is het hart dat bloeit in liefde.

Vele jaren geleden zag ik het logo en bewaarde het met de gedachte het misschien nog eens te gebruiken. Jaren nadat ik het toepaste op mijn visitekaartje werd me verteld dat het logo een relatie had met de Satya Sai Baba organisatie.

Reacties zijn gesloten.