#TheStorm: hoe je voor te bereiden op een wereldwijde zuivering van corruptie

Een artikel van Martin Geddes, 21 augustus 2019

[Ik vond dit artikel, aanbevolen, op https://kauilapele.wordpress.com/2019/08/22/martin-geddes-8-21-19-thestorm-how-to-prepare-for-a-global-corruption-purge/ en vervolgens op http://goldenageofgaia.com/2019/08/22/how-to-prepare-for-a-global-corruption-purge/]

[Afkortingen worden verklaard aan het eind van dit artikel]

De afgelopen weken zijn mijn gedachten gegaan naar de komende gebeurtenissen deze herfst, die onze wereld zullen opschudden. We zien dan dat alles in gereedheid is voor een massaal juridisch gebeuren in de VS, dat zijn weerga niet kent.

Graag wil ik een paar gedachten delen over hoe je voorbereidingen kunt treffen voor het “verwachte onverwachte.”

Grootschalige verandering vindt plaats

Het is geen nieuw gezichtspunt dat er een doorgaand proces gaande is van grote geopolitieke veranderingen. Sleutel-gebeurtenissen in het levende geheugen omvatten:

 • 1970-er — olieschok; Vietnamoorlog
 • 1980-er — deregulering; plotseling einde van het Sovjet-rijk
 • 1990-er — Golfoorlog; dotcom boom en bankroet
 • 2000-er — 9/11 + Irakoorlog; financiële ineenstorting

Over de late jaren van 2010 kunnen we stellen dat we de achteruitgang en het einde van het globalisme zien, tezamen met vele ondersteunende instellingen en dogma’s. Hoewel de tegenbeweging door de media wordt bestempeld als nationalisme, is het beter om het te zien als anti-autoritarisme. De eis is dat de macht dichter bij de burgers wordt gehouden, in plaats van bij een oncontroleerbaar politiek establishment.

Anti-globalisme is het verhaal dat op zich schijnbaar ongelijksoortige gebeurtenissen samenvoegt – massaprotesten in Hongkong, Brexit in het Verenigd Koninkrijk, een “koude” burgeroorlog in Frankrijk, een nieuwe regering in Brazilië, en de Trump-regering in de VS. Werknemers zijn moe van extreme verschillen in rijkdom, dalende levensstandaard en massale migratie die culturele omwenteling veroorzaakt.

Gewone mensen eisen vooral een einde aan hun uitbuiting door hardnekkige corruptie. Specifiek heeft een tweedelig justitieel systeem zich ontwikkeld, waardoor een bevoorrechte klasse gemakkelijk de gevolgen van hun stelende gedrag kan ontlopen. Deze machtige stateloze maffia, die veel belangrijke politieke, financiële, media-en industriële instellingen bestuurt, wordt nu geconfronteerd met verwijdering en rechtsvervolging.

Corruptie: ’s werelds grootste industrie

We hebben onlangs de doorbraak gezien van een aantal corruptieschandalen, waaronder:

 • Pharma — het illegaal opdringen van verslavende opiaten aan het publiek
 • Bankieren — LIBOR-schandaal, Amerikaanse hypotheek fraude, 1MDB in Maleisië die mogelijk Goldman Sachs meesleurt naar de ondergang als het zover is.
 • Industriëlen — enorme boekhoudfraude bij GE
 • Google — betrokkenheid bij spionage en verraad namens China
 • Hollywood — Weinstein is een voorproefje van de (kinder-) verkrachtingscultuur die wordt blootgelegd
 • Sociale media — grootschalige manipulatie van verkiezingen
 • Katholieke kerk — toedekken van kindermisbruik

Nu het onderzoek van Mueller teruggebracht is tot niets van enige betekenis, staan er in Washington DC minstens zes grote schandalen op doorbreken:

 1. Pedogate — Epstein Island en de chantage operaties die ermee verbonden zijn (NXIVM, SNCTM); Betrokkenheid van de Britse koninklijke familie plus MI6; Israël en de vuile rol van Mossad; Hollywood’s elite (m.n. bij Disney) zit tot aan haar nek in deze vuiligheid.
 2. Spygate — Obama autoriseerde persoonlijk onwettige FISA spionage op de regering Trump, vóór en na de verkiezing. Trekt FVYE (five eye; vijf ogen) spionage-netwerk-landen in het schandaal, met name Groot-Brittannië.
 3. Russiagate mislukte couppoging – Brennan, Clapper, Comey, Ohr, etc. – gaan allemaal hangen voor verraad. Italië heeft al schoon schip gemaakt over degenen die betrokken waren bij deze set-up.
 4. Verkiezingsfraude in 2016 en 2018 door de Democratische Partij (en al vele jaren daarvoor). Dit kan leiden tot zetelverlies van velen in het Huis van Afgevaardigden en tot speciale verkiezingen.
 5. Clinton Foundation — verkoop van staatsgeheimen aan China; mensenhandel in Haïti (cf Epstein).
 6. Uranium-One — illegale verkoop van nucleair materiaal van de VS aan Rusland (dat Mueller in zijn eigen schandaal trekt ….).

Corruptie is een wijdverbreid verschijnsel. Anti corruptie-initiatieven hebben een lange geschiedenis. Multinationaal ondernemen is al kwestie van eeuwen. Dat er een gecoördineerde zuivering van corruptie van meerdere landen zou kunnen zijn, mag geen kwestie van grote controverse zijn.

Het is de samenvloeiing van zoveel gelijktijdige grote schandalen wat #TheStorm zijn bijnaam geeft en “Black Swan” haar bijzondere status. Het zal een aantal gecompromitteerde instellingen wegvagen, en het zet veel eerder-onaantastbare-mensen in de gevangenis. Dit is een paradigma verandering in de overheid en het bedrijfsleven, het herstel van vertrouwen en eer die al decennia lang ontbraken.

Het einde van de Amerikaanse ‘Deep State’ (geheime regering)

Of het nu gaat om de Oost-Indische Compagnie, de Venetianen of de Spanjaarden in Zuid-Amerika, de internationale handel is altijd verbonden geweest met het verzamelen van inlichtingen en was een simpele opstap van legale handel naar georganiseerde misdaad (bijv. de opium oorlogen, diefstal van goud).

Om #TheStorm te begrijpen moeten we erkennen dat het probleem van een tweeledig rechtssysteem zelf afkomstig is van transnationale misdaad kartels. Corruptie heeft zijn eigen bedrijfsmodel, strategieën en organisatorische ontwerp patronen. “Geïnstitutionaliseerde misdaad” syndicaten zijn vaak van een militair-achtige aard, met macht afkomstig van spionage, clandestiene operaties, omverwerping, esoterische wetenschap, en bedrog.

Die macht is gekoppeld aan specifieke families en geheime genootschappen, waarvan velen in Europa en Azië. Sinds zijn oprichting hebben de Verenigde Staten gestreden tegen de vijfde colonne, die vaak namens de Europese banken, aristocratische en religieuze krachten werkten. Ze hebben hun militaire inlichtingendiensten gebruikt om Amerikaanse instellingen te infiltreren en hun eigen mensen te installeren – die vaak worden geroemd als typisch “Amerikaans” in het proces!

Drie opmerkelijke en goed gedocumenteerde gebeurtenissen uit de jaren 1940-1970 schetsen het contextuele beeld:

 • Operatie Paperclip liet duizenden sleutelfiguren van het Duitse Nazi-regime toe in belangrijke wetenschappelijke, academische en militaire posten na WW2.
 • Operatie Northwoods toonde hoe de (corrupte) Amerikaanse regering bereid was om “valse vlag” aanvallen te gebruiken door het leger tegen de eigen bevolking ten gunste van zijn geopolitieke doeleinden.
 • Operatie Mockingbird bewapende de Amerikaanse massa-media tegen de eigen bevolking, met agenten die heimelijk onder de controle stonden van de CIA, een schurkachtig inlichtingen-agentschap onder crimineel leiderschap.

Een ongrondwettelijke private Centrale Bank – de Federal Reserve – kon zo veel geld printen als nodig was om wie dan ook om te kopen. Dit financierde de activiteiten van frauderende banken, mediabedrijven en militaire-industriële bedrijven. Gezamenlijk compromitteerden  deze “Deep State”-actoren in de loop van de tijd de Amerikaanse juridische, wetgevende en politieke systemen — en ondermijnden de Grondwet.

Trump’s de facto militaire regering

Zodra burgerlijke instituten te veel zijn gecompromitteerd, is de enige manier om deze veranderingen vreedzaam terug te draaien, via het leger. Trump is veel meer dan een boegbeeld, maar door alleen op hem te focussen, mis je het grote plaatje. Hij is het meest zichtbare deel van een patriottisch plan om het land terug te nemen van de bankcriminelen en het terug te geven aan het volk.

De regering Trump zet zichzelf expliciet neer als niet zomaar een 4-jarige verkiezingscyclus — “onze beweging gaat over het vervangen van een mislukte en corrupte politieke orde door een nieuwe regering die door u, het Amerikaanse volk wordt gecontroleerd.” Het zou verstandig zijn om Trump en zijn generaals letterlijk te nemen als ze hun bedoelingen kenbaar maken, omdat zij hun leven in de waagschaal stellen.

Je kunt Trump’s verbondenheid met het leger zien in:

 • Zijn inauguratie – waar hij ongewoon en symbolisch soldaten had die achter hem verschenen.
 • Keuzes van personeel, omringd door generaals, vooral van de mariniers.
 • De beroemde “Stilte voor de Storm”-opmerking, zoals hij vaak wordt afgebeeld met zijn senior militair team op sociale gelegenheden.
 • Focus op het vieren van het leger, en zijn onafhankelijkheid van buitenlandse controle op de 4e juli viering dit jaar.
 • Zijn connecties met admiraal Rogers en generaal Flynn die weten waar de lichamen begraven liggen en betrokken zijn geweest bij het daaruit voortvloeiende gekonkel.

Een diep ingebed crimineel netwerk had een doeltreffende controle over de Amerikaanse DoJ, FBI en CIA – zoals geïllustreerd door de magische wijze waarop de Clintons aan Justitie zijn ontsnapt. Een vergelijkbare zuivering van corruptie en beteugeling van de Federal Reserve werd geprobeerd onder JFK, en mislukte. De bescherming van de noden van de president kan alleen komen van een loyaal leger.

Het “Q”-programma van ‘open source’ inlichtingen, om de gecompromitteerde massamedia te omzeilen, is het verdere bewijs dat dit een de facto militaire regering is met een burgerlijk vernis. De wettelijke en justitiële systemen worden opgeschoond en het voorloper-publiek is klaar voor sensationele onthullingen die de samenleving op haar grondvesten zal laten schudden.

#TheStorm staat op het punt om zichtbaar te worden

Sessions, Durham, Huber, Horowitz, Rosenstein, Barr — er zijn objectieve redenen om te geloven dat grote DoJ-juridische teams gedurende een aanzienlijke periode stilletjes onder deze leiders hebben gewerkt. Hun taak is de verantwoordelijken voor de eerder genoemde schandalen aan te klagen. De taak van sommige van deze teams is voltooid, volgens de DoJ website.

Er is al een record-brekende toename van aanklachten, arrestaties en veroordelingen voor mensenhandel. Er is ook uitgebreide verbouwing verricht in Guantánamo Bay en er is een nieuwe Opperrechter aangesteld voor militaire tribunalen. Er is sprake van een voorrang gevend uitvoerend besluit voor de krijgsraad en de federale doodstraf is opnieuw ingevoerd. 

De President heeft vele afkondigingen gedaan over de landsverradelijke aard van de overtredingen, die nooit mogen terugkeren.

Wat er zal gebeuren eind 2019 en tot het begin van 2020 is dat meerdere met elkaar samenhangende schandalen allemaal snel achter elkaar zullen doorbreken. Het gaat om misdaden tegen de menselijkheid en gruwelen waarvan we het einde hadden gehoopt met de Nazi’s, Voorzitter Mao of Pol Pot. Een terugkerend thema van het lekken door ingewijden is dat de rechtszaken zullen worden uitgezonden als een soort “Nuremberg 2,0”.

Trump is geen politicus. #TheStorm is geen politiek. Het gaat om het repareren van het kader waarbinnen de politiek plaatsvindt. #TheStorm is een herstel van de Amerikaanse Republiek onder controle van haar burgers en de rechtsstaat. De samenzweringen tegen de mensen zijn zeer reëel en hun vervolging is nu onvermijdelijk.

Wie anders? Wat nog meer? Waar anders?

Deze gebeurtenissen zullen een schok betekenen voor de meeste mensen, die tot zelfgenoegzaamheid in slaap gesust zijn door een media-samenzwering-van-stilte. Ze zullen bang en verward zijn, omdat ze niet weten wie ze moeten vertrouwen, hoe slecht de situatie is geweest, en of het voldoende is bedwongen.

Nu is de tijd dat toekomstgerichte leiders zich kunnen gaan voorbereiden, zodat je eerlijk kunt verklaren dat dit op je radar staat en je proactieve stappen neemt om de situatie te kunnen hanteren. Er is voldoende bewijs dat dit een zeer reële en ernstige situatie is en dat het onverantwoord is dit te negeren.

We kunnen redelijkerwijs zeker zijn dat het volgende grote invloed zal hebben van #TheStorm:

 • Politieke fondsen die worden gebruikt om steekpenningen en afrekeningen legaal te maken (bijv. onder de dekmantel van “geboekte transacties”).
 • Liefdadigheidsinstellingen die dat in werkelijkheid niet zijn, en dekmantel zijn voor illegale activiteiten.
 • NGO’s die een geheime doelstelling hebben (bijv. de betrokkenheid van het Rode Kruis bij verzamelen van organen plus mensenhandel).
 • Multinationals die gebruik maken van slavenarbeid of zaken uitvoeren in bepaalde politiek riskante landen (bijv. Apple die werd gedwongen om de productie uit China terug te trekken).
 • Spelers in de Financiële sector, met veel banken die grote fraude verplichtingen hebben. 

Het is geen geheim dat sommigen zoals Bank of America, Citibank, HSBC, Wells Fargo en Deutsche Bank problemen ondervinden, omdat ze zich overgeleverd hebben aan slechte handelspraktijken.

 • Media-industrie, die een rampzalig verlies van vertrouwen door het publiek tegemoet kan zien als haar vroegere misdaden en methoden aan het licht komen.
 • Telecommunicatie en IT, die de basis is voor een grote mate van de spionage. Amazon is besmet door CIA-betrokkenen; Google wordt geconfronteerd een totale val van het merk.
 • Energie, omdat een groot deel van de corruptie is gekoppeld aan de olie-en gaswinning en grondstoffenhandel, evenals de druk om te vernieuwen, gedreven door onwettige overwegingen.

#TheStorm zal drie schandalen onthullen, elk met een omvang van triljoenen dollars, die de reputatie van de media, de academische wereld, de overheid en religieuze lichamen verder zullen beschadigen:

 • Oorlog-voor-winst (met instemming van banken, wapenindustrie, en publieke en private inlichtingendiensten).
 • Koolstofbelasting (terwijl er geen “klimaat urgentie” is).
 • Fraude via hulpverlening aan het buitenlands.

Dus wat nu en wat daarna?

Dit is een “vertrouwen apocalyps”: van degenen die je verteld werd het meest waard te zijn om te vertrouwen zal bij herhaling worden bewezen dat vertrouwen te hebben geschonden. Omgekeerd, zal je ontdekken wie de echt betrouwbaren zijn, als de leugens en oplichting worden ontmaskerd. De confrontatie met iets van deze omvang in ons eigen leven kan behoorlijk beangstigend zijn. 

De MBA (Master of Business Administration) strategie-boeken richten zich vooral op de positieve creatie van waarde in de geldende economie. Betreffende fraude en misdaad, wordt het duidelijk beperkt tot onderwerpen als “verzekerings inkomsten” en “planning handelscontinuïteit”.

Het ineenstorten van een lang bestaand, enorm netwerk van georganiseerde misdaad dat elke sector doorkruist, is ongekend. Er is geen hoofdstuk voor dit soort scenario in de studieboeken. We weten gewoon dat de verkiezingscyclus van november 2020 een stuwende functie heeft: het “moeras” moet voor die periode worden onthuld, zodat het publiek zal roepen om de totale drooglegging.

Om met deze situatie om te gaan, zijn hier enkele beginnende suggesties over hoe je nu actie kunt ondernemen:

 • Breng je eigen persoonlijke zaken in orde als een hygiëne factor. Je kunt de problemen van andere mensen niet onderscheiden als je eigen problemen je afleiden. Maak je bureau schoon van alles wat niet verplicht of lastig is.
 • Stel nu je morele kompas in. Degenen die na de Storm gedijen, zullen andere waarden hebben dan degenen die voorheen succes hadden. Wees heel duidelijk met jezelf waar jij en je organisatie echt voor staan, en wat niet verandert en niet onderhandelbaar is.
 • Breid je informatiebronnen uit. De massamedia zijn gecompromitteerd door decennia van infiltratie en corruptie. Ze is medeplichtig aan ernstige criminaliteit, al was het maar via een samenzwering-van-stilte, en ze kan je niet het hele verhaal vertellen.
  Kijk naar alternatieve bronnen van journalistiek en analyse voor een nauwkeurig beeld.
 • Bouw je menselijk netwerk. Overweeg om een tijdelijke en informele organisatie te creëren om deze veranderingen bij te houden en gevoelig voor te maken. Maak gebruik van een “wie weet, wie zorgt, wie kan” model om degenen aan te trekken die voldoende geïnformeerde, gemotiveerd en van hulpbronnen voorzien zijn om vrijwillig en op eigen initiatief te kunnen handelen.
 • Beheer je presentatie. Begin met het beheren van je risico aan blootstelling aan Deep State verbonden bedrijven en sectoren. Denk na over de belangrijkste zakelijke contracten die je hebt en of ze robuust genoeg zijn voor dit type afwijkende zakelijke evenementen. Begin met het plannen van eventuele verstoringen aan zowel de vraagkant als aan de aanbodkant.
 • Breng mogelijke kansen in kaart. Dit zal een eenmalige gelegenheid zijn om
  talent te verwerven van bezoedelde instellingen, om bedrijven op te kopen tegen noodlijdende prijzen, en het in beslag nemen van marktrollen waarvan de vorige houders met de grond gelijk zijn gemaakt door #TheStorm. Het snel zetten van stappen die goed genoeg zijn, verslaat waarschijnlijk het wachten op de perfecte zekerheid. Begin met het maken van je boodschappenlijstje.

Recente artikelen van Geddes kun je hier vinden.

Sluit je aan bij meer dan 59.000 andere mensen en volg me (Geddes) op Twitter

Vertaling (26 augustus 2019): Henk Fransen

Gebruikte afkortingen (in volgorde van de tekst)

 • LIBOR = London InterBank Offered Rate, de gemiddelde rentevoet waartegen een selectie van banken op de Londense geldmarkt elkaar leningen verstrekken voor een bepaalde termijn
 • 1MDB = een Maleisische strategische ontwikkelingsmaatschappij, eigendom van de Minister van Financiën
 • GE = General Electric, een Amerikaanse multi-nationale onderneming
 • NXIVM = een multi-level marketing bedrijf
 • SNCTM = een club die voorziet in de sociale behoeften en amusement van haar leden
 • MI6 = Britse inlichtingendienst
 • Mossad = Israelische inlichtingendienst
 • FISA = Foreign Intelligence Surveillance Act, de acte op basis waarvan buitenlandse mogendheden bespioneerd kunnen worden
 • CIA = Central Intelligence Agency, (Amerikaanse) centrale inlichtingendienst
 • DoJ = Department of Justice (Ministerie van Justitie)
 • FBI = Federal Bureau of Investigation (Federaal Bureau van Onderzoek)
 • JFK = (voormalig) President John Fitzgerald Kennedy
 • Q (anon) = een anonieme informatiebron van (nabij) de regering Trump, die informatie biedt en soms gecodeerde boodschappen als tegenwicht voor de sterk politiek (Deep State / Democratische partij) gekleurde informatie van de Mainstream Media
 • NGO’s = non-governmental organisations, organisaties die zich onafhankelijk van de overheid richt op een bepaald maatschappelijk belang
 • FVYE = de five-eye landen zijn de VS, Engeland, Canada, Australië en Nieuw Zeeland
Dit bericht is geplaatst in Blogberichten. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.