Visie

india3Groeien, ervaren doen we via relaties. Korte en langdurende in allerlei vormen. Via werk, liefdesleven, sport, etc. Bepaalde relaties gaan we misschien al wel aan voordat we een nieuw aards leven beginnen, zoals met onze ouders. Andere relaties ontstaan omdat we in dit leven bepaalde ervaringen willen opdoen. Omstandigheden en relaties vormen zich als vanzelf naar onze gewenste onbewuste doelen. Op die manier creëren we ook onze eigen oppositie en conflicten.

Weerstanden, angsten en conflicten bieden ons inzicht in onszelf. We kunnen die signalen negeren of er gebruik van maken. We zijn daarnaast ook prima in staat nieuwe vreugdevolle ervaringen te scheppen.

Conflicten die zich tussen landen voordoen zijn in beginsel van dezelfde aard als die tussen individuen en groepen. Bewust te zijn daarvan maakt het mogelijk om tot nieuwe inzichten te komen en verandering toe te laten.

In de samenleving en media is veel aandacht voor wat we niet willen. Alles waar je aandacht aan besteedt wordt meer of groter. Je kunt kiezen of je dat wel wil, of je je steeds weer met dergelijke informatie wilt laten overspoelen. Aandacht voor wat we niet willen, komt voort uit angst. Angst is de raadgever van het hoofd. Ons gevoel, ons hart brengt ons bij wat we werkelijk willen en wie we werkelijk zijn.

Bekijk het eens op een andere manier en overweeg een nieuwe weg te gaan. We hoeven onszelf niet meer klein te wanen uit ontzag voor de schoonheid van de aarde en het universum of wat ons geleerd is vanuit religieuze tradities. Wij zijn hier en nu om de vreugde van het leven te voelen, te ervaren en te zijn.

Reacties zijn gesloten.